Konferencje naukowe 2018

 

Konferencja naukowa "Polskie Miesiące"


-
Instytut Nauk Historycznych WNHiS UKSW
Warszawa, ul Wóycickiego 1/3 (zobacz na mapie)

W imieniu Instytutu Nauk Historycznych UKSW mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt. Od niepodległości do niepodległości 1795-1918-1989: biało – czerwona walka o wolność 1772 – 1989”, która odbędzie się 20 lutego 2019 r. Pragniemy omówić martyrologię narodu polskiego : jego męczeństwo, chwile chwały i przegranej. Chcemy przypomnieć wielkie zrywy narodowe : Insurekcję Kościuszkowską, Powstanie Styczniowe, Listopadowe oraz „Polskie Miesiące”. Przywołajmy postaci wielkich dowódców, dyktatorów powstań czy osoby, będące symbolem walk z komunizmem. Zastanówmy się nad słusznością podejmowanych przez nich decyzji, krytycznym okiem spójrzmy na losy wielkich narodowych bohaterów. 

Proponujemy następujące zagadnienia (są one z naszej strony tylko drobną sugestią): 
• Walka o niepodległość (ostatnie lata I RP )
• Czas zaborów 
• I wojna światowa, wojna polsko – bolszewicka 
• II wojna światowa
• Walka z dwoma okupantami 
• Polacy walczący w barwach innych państw
• Żołnierze Wyklęci
• Polskie Miesiące 

Planujemy podzielić obrady konferencyjne na cztery panele. W każdym panelu będzie ekspert (pracownik naukowy Instytutu Nauk Historycznych UKSW) pełniący funkcję opiniodawczą. Ocena merytoryczna referatów odbywać się będzie pod koniec każdego panelu. Ekspertami będą: prof. Jan Żaryn, prof. Wiesław Jan Wysocki, ks. prof. Dominik Zamiatała i prof. Janusz Odziemkowski. Każdy referat powinien trwać ok. 15 minut. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa studentów historii, ale także wszystkich zainteresowanych, niezależnie od uprawianych przez Państwa studiów. 


Prosimy o przesyłanie abstraktów wystąpień do dnia 16 stycznia 2019 r. na adres e-mail: konferencja.niepodleglosc@gmail.com. Zgłoszenia powinny zawierać: dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, kierunek, uczelnia, adres e-mail do kontaktu), afiliację, temat wystąpienia i abstrakt do 10 000 znaków (wraz ze spacjami) oraz podaną bibliografią z wykazanymi źródłami. Prosimy, aby szczególnie zwrócić uwagę na poprawność językową zgłaszanych prac. Każdy przesłany abstrakt zostanie oceniony przez członków Rady Naukowej, 
a najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na konferencji. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane do 25 stycznia 2019 r. 
W ramach popularyzacji historii oraz zainteresowania studiami nad nią na konferencję zostaną zaproszeni uczniowie z klas humanistycznych dwudziestu najlepszych szkół w Warszawie. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że spotkanie z „żywą historią” pomoże zainteresować ich prawdziwą historią. 


Opłata konferencyjna:

bezpłatne

Organizatorzy konferencji:

Instytut Nauk Historycznych WNHiS UKSW


konferencja.niepodleglosc@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

PRL, Holokaust, I Wojna Światowa, żołnierze wyklęci, zabory, konspiracja, II wojna światowa, Armia Krajowa, martyrologia, polskie miesiące, wojna polsko - bolszewicka, Wojsko Polskie, Ludowe Wojsko Polskie, powstania narodowe


Źródło:  https://www.facebook.com/events/301662720450331/

Aktualizacja:  2018-12-03