Konferencje naukowe 2019

 

A gdzie logika? – miejsce i znaczenie logiki w naukach ścisłych i humanistycznych


-
Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki
Łódź, ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź (zobacz na mapie)

A gdzie logika? – miejsce i znaczenie logiki w naukach ścisłych i humanistycznych

Logika – dziedzina filozofii stworzona wieki temu, służąca prawidłowemu dowodzeniu prawdy czy może współczesne narzędzie pracy naukowca? Na pewno każdy z nas dostrzega jej brak (czy aby na pewno?), lecz jak często dostrzegamy ją samą? Żelazna i niezmienna czy różna, nieformalna, hybrydowa, rozmyta, modalna…? Jakie jest znaczenie i sposób postrzegania logiki w różnych dziedzinach badań? Czy logika humanizmu jest tą samą logiką co logika nauk ścisłych? Czy sama logika zawsze jest logiczna? Czy potrzebujemy jeszcze logiki? Czy w rzeczach na pozór nielogicznych da się logiczność odnaleźć?

Podsumowując: podczas tej konferencji będziemy zainteresowani logiką jako osobną dziedziną oraz jako narzędziem analizy, zarówno w językach formalnych, jak i naturalnych oraz tym, jak logika jawi się w innych płaszczyznach życia.

Do udziału w konferencji zapraszamy:
• studentów,
• doktorantów,
• pracowników naukowych,
• osoby spoza środowiska akademickiego
zajmujących się dziedzinami takimi jak (ale nie ograniczonymi do):
• argumentacja,
• ekonomia i nauki społeczne,
• filozofia,
• informatyka,
• językoznawstwo,
• kognitywistyka,
• matematyka,
• politologia,
• prawo,
• psychologia,
• robotyka i sztuczna inteligencja,
• statystyka.

Język konferencji: polski, angielski.


Więcej informacji na stronie
http://www.amorfati-journal.com/konferencje/organizacja/a-gdzie-logika-miejsce-i-znaczenie-logiki-w-naukach-scislych-i-humanistycznych/


Opłata konferencyjna:

295 zł

Organizatorzy konferencji:

Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”
Redakcja czasopisma "Amor Fati"

Koordynatorką konferencji jest Patrycja Kupś, UŁ (patrycja.kups@unilodz.eu).


logic.lodz2019@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Teologia, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Matematyka, Informatyka Teoretyczna

Słowa kluczowe:

logika, Metodologia, metoda, filozofia, prawa logiki, modalny, niezmienny, nielogiczny