Konferencje naukowe 2019

 

International Scientific Conference "Environmental Engineering - Through A Young Eye"


-
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
Białystok, ul. Wiejska 45E, 15-345 Białystok (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,   
w imieniu Komitetu Organizacyjnego International Scientific Conference "Environmental Engineering - Through A Young Eye", pragnę Państwa zaprosić na VIII Edycję Wydarzenia organizowanego przez Politechnikę Śląską i Politechnikę Białostocką.
Konferencja jest organizowana przy wparciu środowisk naukowych z Litwy oraz Hiszpanii oraz programu Erasmus+.

Tematami wiodącymi tegorocznej Edycji są:
✓ ochrona powietrza, wody, gleby i ekosystemów, ✓ gospodarka wodno-ściekowa, ✓ utylizacja i recykling odpadów komunalnych i przemysłowych, ✓ monitoring środowiska, ✓ problemy zrównoważonego rozwoju, ✓ globalne i lokalne zmiany klimatu, ✓ systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ✓ problem odnawialnych źródeł energii z OZE, ✓ problemy współczesnych sieci i instalacji grzewczych ✓ technologie odzyskiwania energii i materiałów, ✓ wentylacja i klimatyzacja, ✓ technologie niskoemisyjne, ✓ gospodarka obiegu zamkniętego.

Konferencja skierowana jest zarówno do doktorantów, jak i doświaczonych naukowców.


Opłata konferencyjna:

600 PLN

Organizatorzy konferencji:

dr hab. inż. Iwona Skoczko – przewodnicząca – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prof. PŚ – Politechnika Śląska
dr inż. Edyta Kudlek – Politechnika Śląska
mgr inż. Edyta Łaskawiec – Politechnika Śląska
dr hab. Janina Piekutin – Politechnika Białostocka
dr inż. Anna Siemieniuk – Politechnika Białostocka
mgr inż. Ewa Szatyłowicz – sekretarz – Politechnika Białostocka
dr n. tech. Joanna Szczykowska – Politechnika Białostocka
czł
edyta.laskawiec@polsl.pl


Dyscypliny naukowe:

Ekologia i Ochrona Przyrody

Słowa kluczowe:

ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ekologia, gospodarka wodna, wodociągi, inżynieria wodna, technologia wody i ścieków


Źródło:  http://ismo.pb.edu.pl/en/

Aktualizacja:  2018-12-08 16:15:16