Konferencje naukowe 2019

 

Deformacje: wynaturzenie, pozorność, dysonans


-
Klasztor oo. dominikanów
Lublin, Złota 9 (zobacz na mapie)

W imieniu organizatorów stowarzyszenie ARTmagedon ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Deformacje: wynaturzenie, pozorność, dysonans, która odbędzie się 22–24 maja 2019 r. w klasztorze oo. dominikanów w Lublinie. Do udziału zapraszamy zarówno studentów, doktorantów, jak i młodszych pracowników naukowych. W tym roku w centrum naszych rozważań znajdą się deformacje – pojęcie niejednoznaczne, które odnieść można do przeróżnych dziedzin nauki i życia. Wśród zagadnień proponujemy:

·        odstępstwa od normy;

·        pozorność w odbiorze rzeczywistości;

·        fizyczne deformacje;

·        cierpienie – deformowanie czy uszlachetnianie?;

·        zniekształcenia rzeczywistości;

·        zaburzenia psychiczne jako przejaw deformacji;

·        deformacje zewnętrzne jako wyraz wewnętrznych zmian;

·        granica między normą a wynaturzeniem;

·        kiedy deformacja jest brzydotą?;

·        karykaturalizacja wizerunku;

·        choroba i niepełnosprawność jako dysonans;

·        społeczna anomalia, dewiacja, patologia.

Zachęcamy do własnego interpretowania proponowanego przez nas tematu! Wierzymy, że będzie on atrakcyjny dla historyków sztuki, historyków, filologów, socjologów, kulturoznawców, filozofów, teologów, psychologów, archeologów, politologów a także przedstawicieli nauk ścisłych: lekarzy, weterynarzy, matematyków, fizyków, biologów, architektów oraz innych, niewymienionych tu młodych specjalistów.

Formularz i wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy wysłać wyłącznie na adres: deformacje@interia.pl najpóźniej do 9 lutego 2019 roku. Do 25 lutego poinformujemy, które referaty zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut.

Planujemy również wydać zgłoszone teksty, które przejdą pozytywnie proces recenzji w formie recenzowanej zbiorowej monografii spełniającej wymogi ministerialne.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1xRJ2GEAGSCgt7W2vFCddndfRUsc12HtM?fbclid=IwAR3oqCK_lVhTFFKhjQSKoVAhv3bocl3i2NLZWXj9kq-h9pLGHQiRruRw1-E

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku!

Do zobaczenia w Lublinie!


Opłata konferencyjna:

100 zł

Organizatorzy konferencji:

Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki KUL, stowarzyszenie ARTmagedon, Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL, Galeria 1 im. B. Słomki.


deformacje@interia.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Architektura i Urbanistyka, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

Kultura, społeczeństwo, wynaturzenie, sztuka, deformacje, pozorność, dysonans


Źródło:  https://www.facebook.com/events/757191981313352/

Aktualizacja:  2018-12-08 16:44:44