Konferencje naukowe 2019

 

Crystallus - kryształy w chemii i naukach biomedycznych. II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa


-
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Wrocław, ul. Borowska 211 (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,
Studenckie Koło Naukowe Farmacji Fizycznej oraz Studenckie Koło Naukowe „Uroboros” serdecznie zaprasza 21 Lutego 2019 r. na II Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową: 

„Crystallus - kryształy w chemii i naukach biomedycznych”

Podczas konferencji zapraszamy do dyskusji na następujące tematy:
a. Nowoczesne metody badań struktur i właściwości kryształów oraz kokryształów.
b. Zastosowanie kryształów i kokryształów w preparacji różnych form leków.
c. Historyczne użycie substancji pochodzenia mineralnego w lecznictwie.
d. Problematyka form polimorficznych leków.
e. Wykorzystanie laserów i innych urządzeń opartych o kryształy w medycynie, chemii i inżynierii
f. Krystalografia.
g. Kryształy i minerały w kontekście historycznym, kulturowym, prawnym.


Nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do wyżej wymienionych tematów, i oczekujemy również na zgłoszenia, które poszerzą zaproponowany zakres.
Zachęcamy do rejestracji. Dopuszczalne są prace oryginalne oraz poglądowe

Konferencja odbędzie się 21 Lutego 2019 r. na Wydziale Farmaceutyczneym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław).
Oczekujemy na Państwa zgłoszenia do 25.01.2019 r. . Zgłoszenia prosimy przesyłać na dołączonym do niniejszego zaproszenia formularza. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: sknfarmacjifizycznej@gmail.com

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
Prace zaprezentowane w ramach konferencji mogą zostać wydrukowane w czasopiśmie "Polimery w Medycynie", kontakt: witold.musial@umed.wroc.pl

Komitet Organizacyjny Konferencji: Członkowie SKN „Uroboros” oraz SKN Farmacji Fizycznej.

Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. Witold Musiał

Opieka naukowa: dr hab. Witold Musiał, dr Mateusz Dąsal, mgr Tomasz Urbaniak

Sekretarz Konferencji: Aleksander K. Smakosz


Formularz Zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCoE-LDl5E345b6l33427Q2QGdoip9orvLZ_Hca06ZnFf_Tw/viewform?vc=0&c=0&w=1


Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Haliny Grajety oraz Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.


Organizatorzy konferencji:

Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. Witold Musiał

Opieka naukowa: dr hab. Witold Musiał, dr Mateusz Dąsal, mgr Tomasz Urbaniak
Organizatorzy: SKN Farmacji Fizycznej, SKN Uroboros
Sekretarz Konferencji: Aleksander K. Smakosz


sknfarmacjifizycznej@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Astronomia, Biologia, Fizyka, Matematyka, Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Biologia Medyczna, Farmacja, Automatyka i Robotyka, Budownictwo, Inżynieria materiałowa, Chemia

Słowa kluczowe:

Farmacja, formy polimorficzne