Konferencje naukowe 2019

 

W stulecie związków polityki i sportu


-
Stadion Miejski w Łodzi (Stadion Widzewa)
Łódź, al. Piłsudskiego 138 (zobacz na mapie)

Zespół Badań Politologicznych Problematyki Sportu w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej W stulecie związków polityki i sportu.

         Lata 2018-2019 to okres obchodów 100-lecia państwa polskiego, a więc także znamienity jubileusz większości polskich instytucji i organizacji zajmujących się sportem. W 2019 r. będziemy obchodzić setną rocznicę założenia między innymi Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Również w innych krajach powstałych po zakończeniu Wielkiej Wojny, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, instytucje sportowe świętują analogiczne rocznice swoich narodzin.

         Koniec I wojny światowej zintensyfikował proces politycznego wykorzystywania sportu. Było to spowodowane wzrastającym znaczeniem tej dziedziny ludzkiej aktywności, głównie dzięki jej profesjonalizacji. Sukces sportu skutkował coraz szerszym jego oddziaływaniem na stosunki społeczne i ekonomiczne. Korzyści płynące z upowszechnienia wychowania fizycznego wśród szerokich mas społecznych oraz widowiskowość rywalizacji sportowej spowodowało zainteresowanie władz politycznych, które zaczęły podporządkowywać społeczne instytucje sportowe. Polityka zaczęła odciskać coraz większe piętno także na ruch olimpijski. Wymownym przykładem niech będą pierwsze po zakończeniu Wielkiej Wojny igrzyska olimpijskie, zorganizowane w 1920 roku w Antwerpii. Powierzenie ich Belgom było swoistą kompensacją strat politycznych, moralnych i materialnych, jakie doznała Belgia jako pierwsza ofiara brutalnego konfliktu zbrojnego.

         Rok 1918 można więc uznać za symboliczny początek ery wzmożonego upolityczniania sportu, z którym to zjawiskiem stykamy się do dzisiaj. Prowokuje to do zadania następujących pytań badawczych:

  • Jakie były i są uwarunkowania powiązań sportu i polityki?
  • Czy zjawisko upolitycznienia sportu można zamknąć w określonych ramach geograficznych i czasowych, czy należy je uznać za zjawisko powszechne w wymiarze temporalnym, jak i terytorialnym?
  • W jaki sposób polityka oddziaływała na sport w przeszłości i jak się to dzieje współcześnie?

         Na wyżej wymienione problemy badawcze ­– nie wykluczając innych zagadnień związanych z tematyką polityczności sportu – będziemy starać się znaleźć odpowiedzi podczas konferencji, która odbędzie się 6 maja 2019 roku. Miejsce obrad – Stadion Miejski w Łodzi [Stadion RTS Widzew Łódź] – powinno wyzwolić sprzyjającą atmosferę dla naukowych refleksji, poszukiwań i analiz dotyczących związków polityki i sportu.

         Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji zapraszamy do udziału w niej nie tylko politologów, ale również przedstawicieli innych dyscyplin i specjalności nauk humanistyczno-społecznych, a także specjalistów z zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz dziennikarzy sportowych.

Koszt udziału w konferencji: 300 złotych. Opłata konferencyjna pokrywa: udział w konferencji 6 maja 2019 r.; wydanie artykułu w monografii wieloautorskiej lub w czasopiśmie naukowym; przerwy kawowe; udział w uroczystej kolacji. Termin i numer konta, na które należy wpłacać opłatę konferencyjną, zostanie podany w późniejszym terminie.

We własnym zakresie uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. W razie potrzeby organizatorzy służą pomocą w organizacji noclegu.


Opłata konferencyjna:

300 zł

Organizatorzy konferencji:

Przewodniczący konferencji: dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ; Sekretarze konferencji: dr Magdalena Rekść - mreksc@uni.lodz.pl; dr Rafał Jung - rjung@uni.lodz.pl; dr Michał M. Kobierecki - michal.kobierecki@gmail.com


rjung@uni.lodz.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Politologia

Słowa kluczowe:

polityka, sport, polityka sportowa, historia sportu


Aktualizacja:  2018-12-14