Konferencje naukowe 2019

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury


-
Lublin


Szanowni Państwo!

Ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Filozoficzne aspekty literatury” jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja ma profil humanistyczny. Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych (badaczy literatury, kultury, filozofii, a także przedstawicieli innych dziedzin), którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury.
• do udziału zapraszamy:
– pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
– badaczy literatury, kultury i filozofii,
– przedstawicieli innych dziedzin;
• aktualna tematyka;
• możliwość zaprezentowania własnych rozważań dotyczących
szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury
• ciekawe wykłady zaproszonych Gości;
• wystąpienia ustne;
• publikacja rozdziałów
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj);
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia.

 

Proponowany zakres zagadnień:
• literatura jako forma filozoficznej refleksji;
• możliwości i ograniczenia filozofii i literatury w dochodzeniu do prawdy (narzędzia
literatury, narzędzia filozofii);
• „prawdziwość” dzieła literackiego;
• metafizyczność w literaturze;
• filozoficzność dzieła objawiającego sacrum;
• inspiracje filozofią w literaturze;
• filozoficzna interpretacja dzieła literackiego;
• filozoficzne wartościowanie dzieła literackiego;
• strategie filozofowania w literaturze: liryka filozoficzna, esej, tragedia, baśń,
powiastka filozoficzna, parabola, apokryf i in.;
• mit w dziele literackim – wymiar filozoficzny;
• wizje historiozoficzne w literaturze;
• etos poety/pisarza, etos filozofa.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!


Przedłużona tura rejestracji trwa do 10 października 2019 r.


Więcej informacji na stronach:

http://www.literatura-filozofia.pl/
https://www.facebook.com/literaturafilozofia/


Kontakt:

kontakt@literatura-filozofia.pl
+48 733 933 083


Opłata konferencyjna:

179-219

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
http://www.literatura-filozofia.pl/
https://www.facebook.com/literaturafilozofia/


Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

literatura, baśń, filozofia, dzieło literackie, Konferencja naukowa, esej, tygiel, konferencja filozoficzna, filozoficzna refleksja, narzędzia literatury, narzędzia filozofii, metafizyczność w literaturze, filozoficzna interpretacja, liryka filozoficzna, tragedia, powiastka filozoficzna, parabola, apokryf, mit w dziele literackim – wymiar filozoficzny, etos poety, etos filozofa, konferencja 2019


Źródło:  http://www.literatura-filozofia.pl/

Aktualizacja:  2019-10-07