Konferencje naukowe 2019

 

Nasz język ojczysty: humor i karnawalizacja w komunikacji


-
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, ul. Gołębia 16 (zobacz na mapie)

Konferencja odbędzie się w dniach 29–30.03.2019 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i organizowana jest w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów filologii polskiej, a także: kulturoznawstwa, dziennikarstwa, socjologii, medioznawstwa oraz kierunków pokrewnych.

Proponujemy, aby nasze wspólne rozważania zogniskowały się wokół następujących kwestii:

-        humor jako narzędzie strategii marketingowej,

-        zjawisko humoru a nowe media,

-        karnawalizacja kultury,

-        gafy, wpadki i lapsusy językowe,

-        gry komunikacyjnojęzykowe,

-        dowcip i wulgarność,

-        rola humoru w nauczaniu i wychowaniu,

-        dyskurs polityczny w krzywym zwierciadle,

-        śmiech, żart, groteska w tekstach kultury.

 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (https://drive.google.com/open?id=1YSDUOkTSNc5hqxezbda_iYQANdtkxBmP) i przesłanie go wraz z abstraktem (150 – 200 słów) na adres: njokonferencja@gmail.com do 1 lutego 2019 roku.

Informacja o przyjęciu oraz wstępny harmonogram konferencji zostaną przekazane drogą mailową najpóźniej w dniu 1 marca 2019 r.

Opłata wynosi 200 zł i obejmie: materiały konferencyjne, recenzowaną publikację oraz obiad.

W imieniu organizatorów:

dr hab. Mirosława Mycawka

mgr Rafał Mazur

mgr Barbara Żebrowska-Mazur


Opłata konferencyjna:

200

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia


njokonferencja@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

komunikacja, humor, dowcip, karnawalizacja, gry komunikacyjnojęzykowe


Aktualizacja:  2018-12-28 20:56:50