Konferencje naukowe 2019

 

Multiple benefits of biomass crops on marginal land


-
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Katowice, ul. Kossutha 6 (zobacz na mapie)

IETU zaprasza do udziału w konferencji Multiple benefits of biomass crops on marginal land, która odbędzie się 20-21 marca 2019 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

W trakcie konferencji zostaną przedstawione rezultaty badań przeprowadzonych w projekcie MISCOMAR w kontekście założeń polityki Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania biomasy roślinnej do produkcji energii. Wprowadzenia miskanta do istniejących systemów upraw wymaga rozważenia i przetestowania różnych sposobów zagospodarowania wyprodukowanej biomasy, szczególnie tej pochodzącej z terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej, producentów biomasy, firmy wykorzystujące biomasę rolniczą na cele energetyczne, dostawców energii.

Konferencja podsumowuje realizację projektu MISCOMAR – „Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę”, którego celem jest określenie możliwości uprawy nowych genotypów miskanta nasiennego (Miscanthus sp.) na glebach marginalnych, w tym zanieczyszczonych metalami ciężkimi, ocena ilości i jakości wyprodukowanej biomasy oraz wpływu prowadzonych upraw na jakość gleb.

Projekt jest finansowany w ramach programu FACCE SURPLUS.

Językiem konferencji jest język angielski. Udział w konferencji jestr bezpłatny. 

Rejestracja za pośrednictwem formularza online

 

 


Opłata konferencyjna:

0 PLN, bezpłatne

Organizatorzy konferencji:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, tel. 32 254 60 31 w 136, 280email: promocja@ietu.pl


promocja@ietu.pl

Dyscypliny naukowe:

Biologia, Ekologia i Ochrona Przyrody

Słowa kluczowe:

Miscanthus, MISCOMAR, energy from biomass, contaminated and marginal land


Źródło:  http://www.miscomar.eu/ShowEvent.aspx?eveid=7

Aktualizacja:  2019-01-02 10:38:13