Konferencje naukowe 2019

 

Język w działaniu


-
Instytut Kultury Polskiej
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28 (zobacz na mapie)

Serdecznie zapraszamy na konferencję Interdyscyplinarnego Koła Badań nad Językiem, która odbędzie się na terenie Kampusu Głównego w Warszawie. Pragniemy stworzyć wydarzenie atrakcyjne dla wszystkich zainteresowanych językiem - kognitywistów, filologów, filozofów, a także informatyków zajmujących się przetwarzaniem języka naturalnego. Chcielibyśmy zachęcić młodych badaczy do dzielenia się wynikami swoich prac/eksperymentów oraz pomysłami. Na abstrakty czekamy do 18.03, prosimy przesyłać je w podanym formularzu (z przyjemnością odpowiemy również na wszystkie pytania, adres e-mailowy to: ikbj.uw@gmail.com, facebook: Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem UW ).

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników czynnych jest dostępny pod tym adresem: https://goo.gl/forms/5o6TrPOlzDEnrHsx1 

Konferencja odbędzie się w języku polskim. Do nadsyłania zgłoszeń zachęcamy studentów i doktorantów. Staramy się, by nie było opłaty konferencyjnej od uczestników, czekamy jeszcze na rozstrzygnięcia finansowe - jeśli zdecydujemy się wprowadzić opłatę, to nie wyższą niż 20 zł/osoba (pobieraną tylko od zakwalifikowanych do wystąpienia uczestników czynnych). 


Organizatorzy konferencji:

Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem


ikbj.uw@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Informatyka Teoretyczna, Medycyna Wieku Rozwojowego

Słowa kluczowe:

kognitywistyka, neuronauka, eksperyment


Aktualizacja:  2019-02-03