Konferencje naukowe 2019

 

Wiedza i mądrość w kulturze. Od encyklopedii przez wikinomię po smart mobs


-
WH AGH
Kraków, ul. Gramatyka 8A (zobacz na mapie)

W 2005 roku na łamach „Nature” opublikowano artykuł, w którym wykazano zbliżoną liczbę nieprawidłowości merytorycznych w hasłach publikowanych na łamach cyfrowej Wikipedii oraz Encyclopaedia Britannica. W 2012 roku z kolei redaktorzy tej ostatniej podjęli decyzję o zaprzestaniu wydawania monumentalnej encyklopedii drukiem. Te dwie daty, wpisujące się w pełni w krajobraz cyfrowego zwrotu nowoczesnej humanistyki, składają się na symboliczny koniec epoki druku, “przygważdżającej słowa” do papieru i nadającej im metafizyczną brzemienność charakterystyczną dla świata tekstocentryzmu: w którym autorytet i instytucja rozszerzają panowanie nad spectrum wiedzy/władzy przede wszystkim dzięki wynalazkowi druku. Epoka cyfry otwarła ten zamknięty świat, wystawiając równocześnie jego mieszkańców na nowe wyzwania, charakterysty­czne dla ery wikinomii: open source, networking, crowdsourcing, smart mobs, crowdwisdom i pokrewne, unaoczniające demokratyczny i konwergentny obraz współczesnego encyklopedyzmu. Organizatorów konferencji interesowałby przede wszystkim właśnie styk tych dwóch światów, a także zagadnienia:

 • wiedzy powszechnej i popularnej;
 • relacji wiedzy i władzy w filozofii i kulturze;
 • archeologii wiedzy;
 • nauki i pseudonauki, fake newsów;
 • mądrości i wiedzy w kulturze i kulturze popularnej (film, serial, literatura, gry, komiksy);
 • historii encyklopedii: najstarszych znanych zbiorów wiedzy powszechnej (enkýkliospaideía);
 • oświeceniowej idei Encyklopedii: racjonalizmu, scjentyzmu i obiektywizmu;
 • współczesnych encyklopedii drukowanych i cyfrowych, słowników, kompendiów, silvae rerum i innych;
 • społecznego funkcjonowania encyklopedii, słowników itd.;
 • internetowych encyklopedii (Wikipedii, ale i innych “wolnych encyklopedii”, opartych na systemie Wiki, w tym także encyklopedii fanowskich);
 • encyklopedii jako bazy danych w naukach informatycznych: bibliotek skryptów, assetów graficznych itp.;
 • analizy big data i związanych z nią wyzwań informatyczno-społecznych;
 • autorytetu i eksperckości encyklopedii i stojących za nią instytucji;
 • druku cyfrowego: np. możliwości implementacji oprogramowania encyklopedycznego w czytnikach czy integracji słowników z e-książkami;
 • bibliologii i bibliometrii w nauce;
 • encyklopedii w światach wirtualnych: grach MMORPG, cRPG;
 • encyklopedii w postaci opisów systemów tradycyjnych gier fabularnych (RPG);
 • kompetencji encyklopedycznej Umberta Eco jako kulturowego pola odniesienia;
 • ksenoencyklopedii (Richard Saint-Gelais) i encyklopedii fantastycznych oraz wymyślonych (Encyklopedia Diuny, Świat Lodu i Ognia, Biblioteka Ossus itp.);
 • komponentów encyklopedycznych w literaturze fantasy i science fiction (słowników, drzew genealogicznych, fingowanych biografii, wypisów z kronik itp.);
 • mędrców i uczonych w historii, a także w popkulturze (np. w serialach Big BangTheoryczy Pogromcach mitów).

Opłata konferencyjna:

350 PLN

Organizatorzy konferencji:

WH AGH;  Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie


konferencja.encyklopedie@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

komunikacja, Kultura, literatura, polityka, biblioteka, władza, wiedza, filozofia, historia, ekonomia, mądrość, encyklopedia, kompendium, zasoby wiedzy. nowe media


Źródło:  http://encyklopedyzm.wordpress.com

Aktualizacja:  2019-01-03 13:16:47