Konferencje naukowe 2019

 

IV Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ IV)


-
Politechnika Gdańska, Centrum Nanotechnologii A
Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (zobacz na mapie)

Projekt ten został stworzony, by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń i ułatwić przepływ wiedzy. Pragniemy stworzyć otwarte na każdy punkt widzenia forum studentów i doktorantów z każdej dziedziny nauki i techniki.

Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasywnych.

Jako prelegentów zapraszamy studentów z całego kraju. Zapraszamy młodych naukowców zajmujących się badaniami w dziedzinach takich jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, budownictwo czy inżynieria środowiska. Dodatkowo wykłady wygłoszą przedstawiciele firm o działalności prośrodowiskowej oraz pracownicy naukowi z gdańskich uczelni wyższych. Rolą zaproszonych gości będzie popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska.


Opłata konferencyjna:

95 PLN (+25 PLN za drugie wystąpienie)

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Konfuzor, Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska, Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej, Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej


konferencja.iakos@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Fizyka, Ekologia i Ochrona Przyrody, Energetyka, Chemia

Słowa kluczowe:

ochrona środowiska, inżynieria środowiska, energie odnawialne