Konferencje naukowe 2019

 

WYZWANIA DOKTORANTÓW I DOKTORÓW WOBEC WSPÓŁCZESNEJ NAUKI konferencja interdyscyplinarna ( wszystkie dziedziny naukowe)


-
hotel hit
Warszawa, Kłopotowskiego 33 (zobacz na mapie)

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

Szczegóły na 4intellect.com

Kraków 23.03.2019

Warszawa 30.03.2019

Olsztyn 06.04.2019


Organizatorzy konferencji:

Intellect ul. Zakrzewska 23
42-151 Waleńczów
tel: 692345203
email: biuro@4intellect.com
strona internetowa:   http://4intellect.com/


biuro@4intellect.com

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Teologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Psychologia, Biologia, Matematyka, Ekologia i Ochrona Przyrody, Biologia Medyczna, Pielęgniarstwo, Architektura i Urbanistyka, Biotechnologia, Budownictwo, Energetyka, Rolnictwo i leśnictwo, Technologie Informacyjne (IT), Technologia żywnoći i żywienia, Transport, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

książka, Konferencja, publikacja, artykuł


Źródło:  http://4intellect.com/

Aktualizacja:  2019-01-08 14:11:10