Konferencje naukowe 2019

 

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ... (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)


-
Wilno, Litwa

Konferencja ma na celu analizę przesłanek zawarcia Unii Lubelskiej i jej wpływu nie tylko na rozwój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale też na współczesne stosunki geopolityczne w Europie oraz próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących następujących kwestii:

– Jakie nauki możemy wyciągnąć z doświadczeń Unii Lubelskiej i co z tych pozytywnych doświadczeń możemy wnieść do Unii Europejskiej?

– Czy obecnie mamy wspólne tradycyjne wartości i przewodnią ideę europejskiej solidarności?

– Czy dążymy do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, czy pragniemy zachować związek silnych państw narodowych?

– Przesłanki zawarcia Unii Lubelskiej: ich ocena z pozycji polskich, litewskich i innych naukowców oraz polityków na początku wieku XX i XXI, a prawda historyczna;

– Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów po zawarciu Unii Lubelskiej;

– Gry sił i interesów we współczesnej polityce europejskiej – „jądro“ i peryferie? – Projekt „Unia Europejska“ – współczesne wyzwania i zagrożenia;

– Miejsce tradycyjnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz nowych wspólnot narodowych i religijnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej i prawnej krajów UE.


Organizatorzy konferencji:

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy


snpl.konferencja@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

unia europejska, integracja europejska, mniejszości narodowe, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Unia Lubelska


Źródło:  http://www.snpl.lt/files/konf2019/Zaproszenie_na_konf.%20SNPL(2019).pdf

Aktualizacja:  2019-01-08 20:30:29