Konferencje naukowe 2019

 

Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym


-
Collegium Minus UAM, Sala Lubrańskiego
Poznań, ul. Wieniawskiego 1 (zobacz na mapie)

Instytut Filozofii UAM pragnie zaprosić na ogólnopolską konferencję poświęconą problematyce tradycji i tradycjonalizmu. Przyświeca nam zamysł ożywienia w polskiej humanistyce badań nad tradycją i tradycjonalizmem, prezentowanym zwłaszcza w perspektywie filozoficznej. Problemy te zostały już wcześniej podjęte przez polskich naukowców – zamierzamy wyjść od dotychczas zaproponowanych ujęć i przede wszystkim zachęcić do formułowania nowych refleksji. Celem niniejszego przedsięwzięcia naukowego jest również zwrócenie uwagi na dyskurs ideowy pozostający w cieniu prądów umysłowych dominujących we współczesnej humanistyce świata Zachodu. 

Uznajemy tradycjonalizm za istotny nurt ideowy, w świetle którego dokonuje się oceny i klasyfikacji kultur. Tradycję natomiast, fundującą samo pojęcie tradycjonalizmu, postrzegamy jako główny czynnik regulatywny kultury.

Proponowane obszary tematyczne:

- próby zdefiniowania tradycji i tradycjonalizmu;

- tradycja jako problem filozoficzny;

- badanie tradycji w różnych horyzontach poznawczych (ujęcia socjologiczne, etnologiczne, politologiczne, filologiczne i inne);

- oblicza tradycjonalizmu (konserwatyzmu);

- tradycjonalistyczna krytyka kultury;

- tradycja i tradycjonalizm wobec modernizmu i postmodernizmu;

- tradycjonalizm zachodni a rosyjski – zbieżności i różnice ideowe.

  • Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu (o objętości do 1000 znaków) prosimy nadsyłać na adres: marjed7@amu.edu.pl;

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 lutego 2019r.;

  • Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN;

  • Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 25 lutego 2019r. (dane do przelewu zostaną podane po przyjęciu zgłoszenia w dniu 11 lutego br.);

  • Opłata obejmuje koszt publikacji naukowej, materiałów konferencyjnych, przerw kawowych oraz uroczystej kolacji;

  • Organizatorzy przewidują opublikowanie artykułów pokonferencyjnych w czasopiśmie naukowym „Sensus Historiae”.


Opłata konferencyjna:

350 złotych

Organizatorzy konferencji:

Prof. dr hab. Roman Kubicki Prof. dr hab. Anna Pałubicka                                                 Dr Marek Jedliński   - marjed7@amu.edu.pl


marjed7@amu.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Teologia, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kultura, tradycja, tradycjonalizm


Aktualizacja:  2019-01-11 00:04:48