Konferencje naukowe 2019

 

XI KONFERENCJA INTERAKCJA – INTEGRACJA 2019


-
Hevelianum i Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk, Gradowa 6, pl. Solidarności 1 (zobacz na mapie)

Musimy wzmacniać społeczne zaangażowanie w zrównoważony rozwój świata – zgodziły się co do tego centra nauki i muzea nauki – podczas drugiego Światowego Szczytu Centrów Nauki w Tokio (15–17 listopada 2017). Pragniemy podczas jedenastej już konferencji Interakcja – Integracja 2019 rozważyć, jak idee spisane w Tokio przenieść na nasz grunt i osadzić je w polskich realiach.

Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA 2019 jest dorocznym forum członków Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN – unii instytucji non profit, centrów nauki i innych organizacji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Doświadczenia poprzednich lat dowodzą, jak cenne dla nowoczesnej edukacji są spotkania, wymiana doświadczeń, sieciowanie i kreowanie.

Pozostając otwartymi na sugestie uczestników konferencji, wyznaczamy cele strategiczne, podniesione przez protokół w Tokio, które skupią się na poniższych zagadnieniach:

  1. Jakimi metodami skuteczniej współpracować ze społecznościami lokalnymi oraz szerzej otwierać się na zróżnicowanych odbiorców?
  2. Jakich narzędzi marketingowych potrzebujemy? Do czego i jak wykorzystać media społecznościowe?
  3. Ludzka twarz technologii. Nowe technologie w służbie nauki, kultury i sztuki.

Zasadnicza część Konferencji potrwa dwa dni. Poprzedzi ją jednodniowa Prekonferencja, poruszająca tematykę procesu tworzenia nowych wystaw i „dobrych praktyk” współpracy z wykonawcą.


Organizatorzy konferencji:

Hevelianum z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gradowej 6


interakcja2019@hewelianum.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

doświadczenie, integracja, interakcja, muzea, eksponaty, centra nauki


Źródło:  http://www.interakcja2019.hewelianum.pl/event/interakcja-integracja2019/

Aktualizacja:  2019-01-11