Konferencje naukowe 2019

 

III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych


-
Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
Gdańsk, ul. Kładki 24 (zobacz na mapie)

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i idei wśród doktorantów szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. Jest skierowana przede wszystkim do doktorantów prowadzących badania w zakresie biologii, mikrobiologii, ekologii, biotechnologii, ochrony środowiska, oceanologii i chemii, ale też nauk medycznych, weterynaryjnych, zootechnicznych, leśnych i rolniczych. W ramach obrad  przewidziane są wykłady zaproszonych gości, wystąpienia ustne doktorantów i sesje plakatowe. Konferencja ma charakter ogólnopolski; w poprzednich edycjach uczestniczyli w niej przedstawiciele dziewiętnastu jednostek i instytucji naukowych (w tym m.in. Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMED, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Politechnika Gdańska, Politechnika Rzeszowska, Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Gdańsku, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie).


Opłata konferencyjna:

0 zł

Organizatorzy konferencji:

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego


konferencjaprzyrodnicza@biol.ug.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Biologia, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Biologia Medyczna, Farmacja, Weterynaria, Biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo, Chemia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

fizjologia, ochrona środowiska, genetyka, embriologia, biologia molekularna, rolnictwo, doktoranci, leśnictwo, weterynaria, ekologia, mikrobiologia, taksonomia, biochemia, cytologia, biotechnologia, biologia, zoologia


Źródło:  http://www.konferencjaprzyrodnicza.ug.edu.pl/

Aktualizacja:  2019-01-11