Konferencje naukowe 2019

 

Słowianie, my lubim... świętować


-
Collegium Maius UAM
Poznań, Fredry 10 (zobacz na mapie)

Do wzięcia udziału w VI studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Słowianie, my lubim…” zapraszamy studentów/studentki i doktorantów/doktorantki, którzy chcieliby przedstawić efekty własnych studiów, badań, zainteresowań i pasji związanych z krajami słowiańskimi.

Konferencja „Słowianie, my lubim… świętować”, organizowana przez Koło Naukowe Slawistów UAM wpisuje się w cykl uroczystych Obchodów Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego. Skupiając się na różnych przejawach szeroko pojętego świętowania na obszarze Słowiańszczyzny, chcemy równocześnie promować naszą Uczelnię, w tym szczególnym dla niej czasie.

To wielkie święto poznańskiej społeczności akademickiej będzie pretekstem do refleksji dotyczącej różnych aspektów świętowania na obszarze Słowiańszczyzny.  Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń skupiających się na różnorodności świętowania i sposobach ich realizacji na różnych płaszczyznach.

Pragniemy, aby nasza konferencja miała charakter interdyscyplinarny, stanowiąc  okazję do spotkania zarówno filologów(językoznawców oraz literaturoznawców), jak i badaczy/badaczek zajmujących się kulturą, antropologią, socjologią, historią,  religioznawstwem czy politologią.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty można wygłaszać we wszystkich językach słowiańskich oraz po angielsku. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki, którzy/które wygłoszą referaty, otrzymają pakiet konferencyjny, a ich prace znajdą się w wydanej po spotkaniu, recenzowanej publikacji. Przewidziane są przerwy z poczęstunkiem oraz obiad dla każdego uczestnika/uczestniczki.


Zgłoszenia na konferencję należy nadsyłać do 10 lutego 2019 r. na adres
swietowac2019@gmail.com lub wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie knsuam.amu.edu.pl/zgloszenie. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, stopień naukowy (bez stopnia/lic./mgr), afiliację, temat referatu oraz jego abstrakt (600-1000 znaków ze spacjami). Do dnia 24 lutego 2019 r. otrzymają Państwo informację zwrotną o przyjęciu do udziału w konferencji.


Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Slawistów UAM


Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Socjologia

Słowa kluczowe:

antropologia, Słowiańszczyzna, filologia słowiańska, Słowianie, slawistyka, kroatystyka, serbistyka, świętować, bałkanistyka


Źródło:  http://knsuam.amu.edu.pl/konferencja/2019-swietowac/

Aktualizacja:  2019-01-11