Konferencje naukowe 2019

 

XI Polski Zjazd Filozoficzny


-
Centrum Transferu Wiedzy KUL
Lublin, Aleje Racławickie 14 (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,

w dniach 9-14 września 2019 roku odbędzie się w Lublinie XI Polski Zjazd Filozoficzny. Gospodarzem Zjazdu jest Wydział Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, który wchodzi właśnie w drugie 100-lecie swego istnienia. Zjazd stanowi znakomitą okazję do kolejnego spotkania polskiego środowiska filozoficznego, zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań i dyskusji, a także namysłu nad miejscem i rolą filozofii w kontekście szybkich i radykalnych przemian, którym podlega dzisiaj środowisko naukowe w Polsce.

Zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w Zjeździe. Ramowy program, listę sekcji tematycznych oraz inne niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zjazdfilozoficzny.pl. Od 7 stycznia 2019 r. udostępniona została on-line rejestracja uczestnictwa w Zjeździe.

Zapraszamy także do naszego pięknego miasta, do Lublina, który świętuje w tym roku 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej.

Życzymy Państwu szczęśliwego Nowego Roku, oczekując na wrześniowe spotkanie na KUL.

Z poważaniem,

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Dziekan Wydziału Filozofii KUL
Przewodnicząca Komitetu Programowego XI PZF

dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Filozofii KUL
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XI PZF


Opłata konferencyjna:

350 PLN

Organizatorzy konferencji:

Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin


zjazdfilozoficzny@kul.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Teologia, Media i Komunikowanie, Psychologia, Prawo i Administracja, Informatyka Teoretyczna

Słowa kluczowe:

kognitywistyka, logika, etyka, wiara, ontologia, ateizm, ewolucja, epistemologia, teizm


Źródło:  https://zjazdfilozoficzny.kul.pl/

Aktualizacja:  2019-01-11 14:35:56