Konferencje naukowe 2019

 

„Quo vadis, Europo? 15 lat po największym rozszerzeniu UE"


-
Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Poznań, Al. Niepodległości 10 (zobacz na mapie)

Katedra Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową pt. "Quo vadis Europo? 15 lat po największym rozszerzeniu Uni Europejskiej".

Konferencja odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku w budynku głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10.

Blisko 15 lat temu byliśmy świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń w historii integracji europejskiej – rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych państw członkowskich, w tym o Polskę. Było to niezwykłe wydarzenie zarówno z perspektywy naszego kraju i regionu, jak i całego kontynentu, a jego ranga historyczna nadaje mu jedno z najważniejszych miejsc we współczesnej historii. Zbliżająca się 15. rocznica największego w historii UE rozszerzenia jest doskonałą okazją do dokonania podsumowań na temat jego następstw. Konferencja będzie okazją do analizy skutków oraz refleksji nad kondycją samego procesu integracji europejskiej i wyzwań, jakie stoją współcześnie przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

Celem konferencji jest wymiana poglądów reprezentowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, zajmujące się problematyką europejską.  W ramach konferencji odbędzie się dyskusja nad bilansem największego w historii UE rozszerzenia i jego następstwami dla poszczególnych państw, jak również nad aktualnymi problemami integracji europejskiej.

Konferencja została objęta patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego.

Partnerami konferencji są Instytu Zachodni oraz wydawnictwo De Gruyter.

Tematyka konferencji:

UE po największym rozszerzeniu

 •  gospodarcze, społeczne, polityczne i prawne aspekty integracji europejskiej nowych państw członkowskich UE,
 • doświadczenia 15 lat członkostwa w UE,
 • korzyści i koszty rozszerzenia UE w 2004 r.,
 • funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE,
 • fundusze europejskie jako wsparcie rozwoju i integracji w UE,
 • perspektywa budżetowa 2021-2027,
 • rola UE w gospodarce światowej

Integracja Polski z Unią Europejską

 • przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce po wejściu do UE,
 • bilans 15 lat członkostwa Polski w UE,
 • konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE,
 • rozwój lokalny i regionalny w Polsce w świetle polityki spójności UE. 

Wyzwania Unii Europejskiej

 • Brexit,
 • wyzwania wewnętrzne integracji,
 • przyszłość Unii Europejskiej, 
 • migracje i kryzys uchodźczy w Europie,
 • Unia Europejska wobec wyzwań globalnych. 

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: http://euro.ue.poznan.pl/pl/conference/register


Opłata konferencyjna:

500 zł (400 zł dla doktorantów)

Organizatorzy konferencji:

Katedra Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

http://euro.ue.poznan.pl/pl/conference/komitet-organizacyjny
http://euro.ue.poznan.pl/pl/conference/sekretariat


euro2019@konf.ue.poznan.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Politologia

Słowa kluczowe:

rozwój regionalny, unia europejska, stosunki międzynarodowe, integracja europejska, międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polska w UE, 15 lat największego rozszerzenia UE


Źródło:  http://euro.ue.poznan.pl/pl/conference

Aktualizacja:  2019-01-12