Konferencje naukowe 2019

 

Zoo(logiczne?) Ogrody zoologiczne w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych


-
Uniwersytet Warszawski - Wydział "Artes Liberales"
Warszawa, ul. Dobra 72 - sala konferencyjna (zobacz na mapie)

Przyszłość ogrodów zoologicznych coraz częściej staje się przedmiotem debaty w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Stanowiska dotyczące słuszności istnienia ogrodów zoologicznych są rozmaite i niejednoznaczne. W obliczu współczesnego problemu drastycznego spadku różnorodności biologicznej, ogrody zoologiczne bywają traktowane jako instytucja, która daje szansę na ocalenie zagrożonych gatunków. Jednocześnie jednak, część społeczeństwa krytykuje ich istnienie ze względu na przetrzymywanie w niewoli gatunków dzikich zwierząt, w warunkach nieodpowiadających ich potrzebom, służące za to dostarczaniu rozrywki i zaspokojeniu ciekawości zwiedzających. W dyskusjach pojawia się również wymiar historyczny, obejmujący zagadnienia dotyczące powstawania poszczególnych ogrodów zoologicznych, w tym to, jakie koncepcje oraz cele towarzyszyły ich projektowaniu.

Różnorodność funkcji spełnianych przez ogrody zoologiczne pozwala na przeprowadzenie szerokiej, interdyscyplinarnej dyskusji, w której głos mogą zabrać biolodzy, historycy, kulturoznawcy, filozofowie i prawnicy zainteresowani zagadnieniami związanymi z rolą ogrodów zoologicznych oraz charakterem zniewolenia zwierząt. Zapraszamy zarówno specjalistów, jak i studentów wszystkich dziedzin. 


Opłata konferencyjna:

30 zł

Organizatorzy konferencji:

Koło naukowe Animal Studies UW, Wydział Artes liberales UW, OKFiSF UW


konferencjazoo@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Biologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Weterynaria, Architektura i Urbanistyka

Słowa kluczowe:

dobrostan, zwierzęta, zoo, animal studies, ogród zoologiczny


Źródło:  https://konferencjazoo.al.uw.edu.pl/

Aktualizacja:  2019-01-14