Konferencje naukowe 2019

 

Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce


-
Hotel Arkadia Royal
Warszawa, B. Czecha 10 (zobacz na mapie)

Wydawnictwo Naukowe Exante zaprasza na konferencję szkoleniową „Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce”

 

Warszawa: 23.02.2019 r., godz. 9.00-18.00 (rejestracja otwarta do dnia 16.02.2019 r.)


ADRESACI KONFERENCJI

Na konferencję zapraszamy: studentów, doktorantów, post-doków, pracowników naukowych, osoby zainteresowane publikowaniem tekstów naukowych.

 

Program

„Ustawa 2.0″, „Konstytucja dla Nauki”: omówienie wdrożonych i planowanych zmian w zakresie publikacji naukowych

SESJA 1. Kilka uwag o publikacjach naukowych

Kryteria i funkcje tekstów naukowych (wymagania merytoryczne i formalne)

Kanony i techniki pisarstwa naukowego

Typologia tekstów naukowych

SESJA 2. Publikowanie w czasopismach krajowych i zagranicznych

Czasopisma krajowe i zagraniczne – uwagi o periodykach

Warunki publikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych (wymagania techniczne, redakcyjne, merytoryczne)

Strategie publikowania w czasopismach krajowych i międzynarodowych

Wykaz czasopism krajowych i zagranicznych i ich ranking a jakość publikacji i cytowań  (lista czasopism)

Analiza kryteriów formalnych składania tekstu do publikacji w redakcjach krajowych i zagranicznych (ocena wstępny szansy na publikację)

Miejsce artykułów publikowanych w czasopismach w dorobku naukowym

Case study – analiz przypadku zgłaszania artykułu do czasopisma krajowego i zagranicznego

SESJA 3. Publikowanie w monografiach

Kryteria monografii naukowych

Typologia monografii

Aktualna punktacja monografii

Udział w monografiach: uwarunkowania techniczne, formalne, merytoryczne i prawne

Miejsce monografii w dorobku naukowym

Case analysis – analiza przypadku zgłaszania artykułu/rozdziału do monografii

SESJA 4. Recenzja publikacji naukowych

Recenzja w czasopismach krajowych i zagranicznych (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)

Recenzja monografii  (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)

Formułowanie odpowiedzi na recenzję

Case study – analiza przypadku

SESJA 5. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część I

Wybór i sformułowanie tematu, tytułu artykułu oraz typu publikacji (źródłowa, przeglądowa, polemiczna)

Źródła bibliograficzne i ich selekcja

Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)

Redakcja abstraktu w języku polskim i obcym

Przygotowanie planu artykułu

Redakcja wstępu, celu pracy, charakterystyka przeprowadzonych badań, prezentacja i dyskusja wyników, podsumowanie i wnioski (w tym reguły wnioskowania i postulaty), bibliografia

Przypisy i elementy graficzne

Plagiat, autoplagiat, prawo autorskie, własność intelektualna

Case analysis – analiza przypadku

SESJA 6. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część II

Pisanie stylem naukowym – użyteczne sformułowania:

przy definiowaniu

formułowaniu założeń badawczych

porządkowaniu wypowiedzi (logika wywodu)

wprowadzenia do cytowania

wprowadzenia do elementów graficznych

wykorzystywane w analizie danych

podsumowujące

synonimy w praktyce

Typowe błędy popełniane w trakcie pisania artykułu

Techniki usprawniające prace nad tekstem

Case analysis – analiza przypadku

SESJA 7. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalający pozyskaną wiedzę

Strona internetowa wydarzenia:

exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/

 

Koordynator konferencji:

dr Klaudia Pujer

tel. kom. [+48] 606 168 165

 


Opłata konferencyjna:

490

Organizatorzy konferencji:

Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer52-131 Wrocław, ul. Buforowa 24 lok. 10
NIP 886 279 8419
 


konferencje@exante.com.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Matematyka, Ekologia i Ochrona Przyrody, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja, Kultura Fizyczna, Weterynaria, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Technologie Informacyjne (IT), Telekomunikacja, Transport, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

publikacje naukowe, publikacja naukowa, artykuł naukowy, dla doktoranta, dla studenta, ustawa 2.0, konstytucja dla nauki, redagowanie tekstów naukowych


Źródło:  https://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/

Aktualizacja:  2019-01-16 00:04:02