Konferencje naukowe 2019

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń


-
Wydział Studiów Edukacyjnych
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D (zobacz na mapie)

Grupa Badawcza Edukacja dla Dziedzictwa Kulturowego - działająca przy Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń, która odbędzie się w Poznaniu, w dniach 4-5 kwietnia 2019 r.

Założeniem konferencji jest stworzenie płaszczyzny pogłębionej dyskusji nad procesami migracji, środowiskowej integracji oraz doświadczeń kulturowych i edukacyjnych współczesnej Polonii i Polaków za granicą. Wyeksponowany w tytule kontekst badań i doświadczeń odnosi się do szeroko rozumianych refleksji nad zjawiskami, problemami i procesami edukacyjnymi i kulturowymi w ramach różnych krajów i społeczeństw, w których Polacy i ich bliscy konstruują swoje życiowe przestrzenie wpisując się w kulturowe, międzykulturowe i wielokulturowe doświadczenia codzienności.

Stąd zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli wszystkich subdyscyplin nauk o edukacji, którzy podejmują w swoich badaniach i analizach problemy relacji między edukacją, kulturą a kształtowaniem tożsamości jednostek i grup społecznych w warunkach migracji, międzykulturowości, wielokulturowości, dwu- i wielojęzyczności oraz potencjału dziedzictwa kulturowego. Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli nauk o edukacji, a także socjologów, filozofów, politologów, antropologów, kulturoznawcówhistoryków, przedstawicieli środowisk polonijnych, w tym szczególnie – nauczycieli szkół polonijnych, edukatorów, instruktorów.

Formuła konferencji jest bardzo szeroka, zależy nam bowiem na stworzeniu możliwości interdyscyplinarnej dyskusji wokół tytułowego problemu z perspektywy zarówno teorii, jak i praktyki. 

 

Informacje o konferencji dostepne są na stronie: 

http://polonia-polacy.amu.edu.pl/


Opłata konferencyjna:

420

Organizatorzy konferencji:

Grupa Badawcza Edukacja dla Dziedzictwa Kulturowego, działająca przy Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


k_pip19@amu.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Geologia, Geofizyka i Geochemia

Słowa kluczowe:

Kultura, edukacja, tożsamość, wielokulturowość, mniejszości, dwujęzyczność, emigracja, Polonia, wielojęzyczność, mniejszości narodowe, migracja, migranci, imigracja, kształtowanie tożsamości, nauczanie języka


Źródło:  http://polonia-polacy.amu.edu.pl/

Aktualizacja:  2019-01-18