Konferencje naukowe 2019

 

IV Konferencja naukowa z cyklu Oblicza wojny pt. ARMIA kontra NATURA


-
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kamińskiego 27a, Łódź
Łódź, ul. Kamińskiego 27a (zobacz na mapie)

Celem konferencji ARMIA kontra NATURA jest prezentacja aktualnego stanu badań nad istotnym zagadnieniem z punktu widzenia funkcjonowania wojska, jakim jest niewątpliwie wpływ uwarunkowań środowiska naturalnego na prowadzenie różnego typu działań wojskowych. Interesują nas tematy podejmujące to zagadnienie zarówno w odniesieniu do prowadzonych konfliktów zbrojnych, jak i wszelkiej aktywności wojska w okresach pokoju. Niejednokrotnie różne elementy środowiska naturalnego decydowały o losach wojen, wypraw i bitew, załamywały wielkie plany podbojów i kampanii. Jednocześnie wielokrotnie wojsko zmuszone było wspierać ludność cywilną w czasie różnych kataklizmów wywołanych czynnikami przyrodniczymi. 
 
Z drugiej strony konflikty zbrojne od tysięcy lat w różny sposób przyczyniały się do degradacji środowiska naturalnego. Stąd też w formule konferencji mogą znaleźć się także zagadnienia podejmujące problem z drugiej strony, czyli wpływu wielkich wojen i innych konfliktów zbrojnych na środowisko naturalne, zarówno bezpośrednio w trakcie ich trwania, jak i wiele lat po ich zakończeniu (uzbrojona gleba, co skrywają morskie dna, zanieczyszczenia pierwiastkami promieniotwórczymi i toksynami, masowe karczowanie lasów i inne zagrożenia). Warto także zwrócić uwagę na wpływ na środowisko naturalne działań podejmowanych przez wojsko w wyniku realizacji badań i doświadczeń z coraz bardziej nowoczesnym sprzętem bojowym. 

Z pewnością znajdziecie Państwo jeszcze inne tematy, które mieszczą się w przewodniej formule kolejnej konferencji z cyklu OBLICZA WOJNY. Dla wystąpień nie stawiamy ograniczeń chronologicznych, mile widziane będą referaty prezentujące interesującą nas problematykę od starożytności po czasy współczesne. 

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, do udziału w niej zapraszamy historyków, archeologów, politologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Chcielibyśmy, aby organizowane przez nas spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez badaczy z poszczególnych ośrodków naukowych.


Opłata konferencyjna:

300 zł

Organizatorzy konferencji:

Komitet Organizacyjny: 
dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ – przewodniczący 
dr Magdalena Pogońska-Pol – sekretarz  
Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Jarosław Kita – przewodniczący
dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Jan Szymczak
prof. dr hab. Norbert Kasparek
prof. dr hab. Tadeusz Srogosz
prof. dr hab. Aleksander Smoliński
Instytucje współorganizacyjne: 
Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwers
konwojlodz@gmail.com


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Nauki wojskowe, Psychologia, Biologia, Geografia i Oceanologia

Słowa kluczowe:

wojskowość, klimat, wojna, środowisko, natura, geografia, archeologia, biologia, historia, historia, Armia


Źródło:  http://www.obliczawojny.uni.lodz.pl/

Aktualizacja:  2019-01-20 20:42:41