Konferencje naukowe 2019

 

Co nowego w nowych mediach? Przyszłość zaczyna się dziś


-
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Katowice, ul. Bankowa 11a (zobacz na mapie)

U schyłku kolejnej dekady XXI wieku spróbujemy się przyjrzeć, jak będzie wyglądać przyszłość nowych mediów – to właśnie refleksja futurologiczna przyświecać będzie II edycji konferencji „Co nowego w nowych mediach? Przyszłość zaczyna się dziś”. Wraz z prelegentami zastanowimy się, jak obecne trendy, tendencje, nowe zachowania komunikacyjne stworzą podwaliny ku temu, co nowe, nieznane, szykujące kolejne zmiany w zdeterminowanej przez media kulturze. Jakich urządzeń będziemy używać? Jaka będzie przyszłość mediów mobilnych? Jaką mogą przybrać formę?

 

Proponujemy następujące ogólne obszary tematyczne, które mogłyby zostać ujęte w zgłoszeniach wystąpień:

 

· trendologia – futurologia, rozwój dyscyplin,

· gadżety przyszłości,

· transformacje mediów mobilnych,

· Big Data,

· Internet of Things, Connected Life,

· Sztuczna Inteligencja,

· rozwój mediów społecznościowych,

· przyszłość technologii 3D,

· nowe zachowania komunikacyjne…

 

Zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów.

Do udziału zapraszamy zarówno teoretyków, badaczy współczesnej kultury, medioznawców, komunikologów, antropologów mediów, jak również praktyków z branży nowomedialnej (IT, social media, marketingu, reklamy).

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019 roku pod adresem: conowegokonferencja@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o podanie tytułu wystąpienia, danych uczestnika (imię, nazwisko, nazwa uczelni, tytuł lub stopień naukowy / zawodowy, adres e-mail i numer telefonu) oraz krótkiego abstraktu (ok. 1000 znaków bez spacji).

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pokryje ona koszt materiałów konferencyjnych, przerwy kawowej oraz obiadu. Planowana jest także publikacja pokonferencyjna.  

Czas wystąpienia to 15 minut.

Decyzje o przy­ję­ciu wystą­pień wyślemy do uczestników do 5 września 2019 roku.

 

Prosimy o kierowanie wszelkich pytań na adres conowegokonferencja@gmail.com


Opłata konferencyjna:

300 zł

Organizatorzy konferencji:

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych,Zakład Komunikacji Kulturowej, Uniwersytet ŚląskiKomitet Organizacyjny:dr Barbara Orzeł, mgr Paulina Świtała


conowegokonferencja@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

media społecznościowe, humanistyka cyfrowa, futurologia, trendologia, media mobilne


Aktualizacja:  2019-03-26