Konferencje naukowe 2019

 

Ekonomiczne i prawne wyzwania roku 2016


-
Lwów

Szanowni Państwo!

Informujemy Państwo o tym, że we Lwowie 12 stycznia 2016 roku odbędzie się w kolejny raz tradycyjna coroczna Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Ekonomiczne i Prawnicze Wyzwania Roku ”. Zapraszamy naukowców, specjalistów,przedsiębiorców do udziału w konferencji, która odbędzie się w formie zaocznej.

W ramach konferencji praca będzie zorganizowana w dwóch sekcjach:

1. Sekcja ekonomiczna

2. Sekcja prawna

Przysłane przez uczestników i zaakceptowane tezy, artykuły, wyniki badań będą opublikowane w wydaniu NANR „Wyzwania naukowe” (ISSN 2411-3506).


Organizatorzy:

Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju (Lwów) Kancelaria Law Craft LLC (Lwów)


info@nanr.org

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

ubezpieczenia, marketing, ekonometria, statystyka, bankowość, prawo karne, prawo pracy, prawa człowieka, integracja, prawo rodzinne, finanse, prawo konstytucyjne, Kryminologia, prawo ochrony środowiska, filozofia prawa, cywilne, zarządzanie strategiczne, postępowanie, wyzwania naukowe, ISSN, Lwów, Teoria i historia państwa i prawa, administracyjne, informacyjne, handlowe, finansowe prawo, Postepowanie, Śledztwo, egzekwowanie, Prawa socjalne, Prawo ziemskie, wodne, agrarne, Teoria ekonomii, Zarz

Źródło:  http://lawcraft.com.ua/blog/nanr-conference-law-economics-2016/?