Konferencje naukowe 2019

 

Konferencja Młodych Naukowców "Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce"


-
Jelenia Góra

Pragniemy Państwa zaprosić na konferencję pt. „Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce”, która będzie miała miejsce w Jeleniej Górze 10 stycznia 2015 roku. Nauki ekonomiczne cechują się mnogością spojrzeń, kierunków oraz nurtów badawczych. W przyszłości bogactwo nauki zależeć będzie od studentów kół naukowych oraz doktorantów. To my będziemy kreować świat, ale zanim to się stanie, musimy pokonać własnych siebie, swoje słabości i ograniczenia. Dlatego właśnie stwarzamy możliwość do zaprezentowania własnych (indywidualnych) obszarów badawczych, które dotyczą przyszłych prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich i rozpraw doktorskich. Pokażcie innym nad czym pracujecie, jakie trudności macie do pokonania, jakie sukcesy osiągnęliście, a może jakiś problem nowatorsko rozwiązaliście? Osiągnijmy razem efekt synergii w postaci przyszłych, obronionych prac.

Cel konferencji:

Wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nurtów badawczych młodych naukowców w naukach ekonomicznych, naukach o zarządzaniu i turystyce, które zintegrują i przełamią różnego rodzaju bariery w środowisku młodych adeptów nauki.

Tematyka konferencji:

Wszelkie obszary związane z ekonomią, zarządzaniem, towaroznawstwem, finansami oraz turystyką. Wszystkie tematy powinny mieć charakter indywidualny i odnosić się do prezentacji obszaru, w którym powstaje praca dyplomowa czy rozprawa doktorska. Możesz dla przykładu zaprezentować swoją koncepcję pracy albo najciekawsze kwestie badanego obszaru, jego problematykę. Może chcesz wdrożyć ciekawą metodę badawczą i chcesz o niej kilka słów powiedzieć? Jeśli tak, to ta konferencja jest dla Ciebie. Zapewnimy przyjazną atmosferę, abyś mógł bez stresu opowiedzieć o swoich wątpliwościach, pomysłach czy pierwszych sukcesach.

Gwarantujemy (odpłatny udział):

- materiały konferencyjne,

- obiad i kolację (impreza integracyjna),

- przerwy kawowe,

- wydanie publikacji pokonferencyjnej (e-book)

- zaświadczenie udziału w konferencji,

- przyjazną atmosferę do wymiany własnych poglądów oraz wyników badań.

Formy czynnego udziału:

- referat – 10 min.

- poster – maks. format A1


Organizatorzy:

Organizatorzy: Koło Naukowe OIKOS oraz Nieformalna Grupa Doktorantów „Naukowe ADHD” (Reprezentujemy Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)           Partner: Wydawnictwo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu   http://www.facebook.com/events/371973822980226/


naukoweadhd@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

turystyka, młodzi naukowcy, ekonomia, zarządzenie

Źródło:  http://www.naukoweADHD.pl