Konferencje naukowe 2019

 

Narzędzia stosowane w badaniach naukowych z udziałem adolescentów i osób dorosłych: polskie adaptacje narzędzi zagranicznych oraz narzędzia autorskie


-
Konferencja Wirtualna

Konferencja odbędzie się w dniach 24 – 26 lutego 2014 r. w Instytucie Psychologii 
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pragniemy, aby w ramach konferencji Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania opracowanych przez siebie narzędzi autorskich oraz polskich adaptacji narzędzi zagranicznych stosowanych w badaniach naukowych z udziałem adolescentów i osób dorosłych. Konferencja jest adresowana do doktorantów i młodych pracowników naukowych, a jej celem jest stworzenie okazji do dyskusji naukowej w gronie początkujących badaczy. 
Do interdyscyplinarnej dyskusji zapraszamy przedstawicieli nie tylko psychologii, ale także innych dyscyplin naukowych.

Konferencja będzie mieć charakter wirtualny. Każdy z prelegentów będzie miał możliwość udostępnia uczestnikom konferencji swojego referatu na platformie internetowej. Po zapoznaniu się z treścią referatu będzie można podjąć z Autorem dyskusję w postaci wpisów na forum internetowym lub kontaktując się z nim w sposób mailowy. 


Organizatorzy:

Instytut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


konferen@amu.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia


Źródło:  http://konferen-narzedzia.home.amu.edu.pl/