Konferencje naukowe 2019

 

Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze


-
Łódź

Łódź, dn. 11.12.2014

 

 

 

 

Koło Naukowe Mitokrytyków

Instytut Filologii Polskiej UŁ

Uniwersytet Łódzki

                                                                                                                      

 

Szanowni Państwo,

 

Koło Naukowe Mitokrytyków przy Katedrze Oświecenia i Literatury stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach  27-28. 03. 2015 r. w Łodzi.

 

Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze.

 

Nasze zaproszenie kierujemy do młodych badaczy: literaturoznawców, filozofów, kulturoznawców i antropologów kultury, którzy w swoich badaniach podejmują kwestie obecności mitu w dyskursie humanistycznym.

 

Proponujemy następujący zakres tematyczny:

1. Teoretyczne ujęcia zagadnienia mitu w perspektywie antropologicznej, filozoficznej i kulturoznawczej.

2. Literatura jako obszar palingenezy mitu.

3. Rewitalizacja mitu w kulturze współczesnej.

4. Przetworzenie paradygmatów czasu mitycznego i mitycznych modeli kosmicznych w tekstach kultury.

5. Sposoby manifestowania się mitu w  wyobraźni twórczej.

6. Hermeneutyka tekstów literackich, stanowiących artystyczną transpozycję archaicznych narracji mitycznych.

 

Na zgłoszenia w formie elektronicznej (formularz dostępny na stronie internetowej: mitokrytyka.uni.lodz.pl) oczekujemy do dnia 31. 01. 2015 r.

Adres elektroniczny do korespondencji: eudajmone@gmail.com

 

Decyzje o przyjęciu referatu prześlemy do dnia: 15. 02. 2015 r.   

Czas wystąpienia: 20 minut

 

Opłata konferencyjna wynosi 180 zł. i obejmuje: wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie monografii (recenzowanej zewnętrznie) oraz  bufet kawiarniany podczas obrad. Artykuły zostaną przyjęte do druku po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.

 

Organizator nie zapewnia noclegu ani wyżywienia.   

 

                                               

 


Organizatorzy:

Koło Naukowe Mitokrytyków UŁ


eudajmone@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

mit literatura kultura

Źródło:  http://mitokrytyka.uni.lodz.pl