Konferencje naukowe 2019

 

Religia a dialog


-
Poznań

Dialog rozumiany jako rozmowa jest istotnym elementem w funkcjonowaniu człowieka w świecie. Bez dialogu nie można mówić o porozumiewaniu się, więziach interpersonalnych, rozwoju życia społecznego, kulturowego czy też religijnego. Dzięki dialogowi możliwa jest wymiana poglądów wraz z chęcią poszukiwania wspólnego rozstrzygnięcia.

Celem dialogu jest wzbogacenie własnych poglądów, a także przejście od obojętności do wzajemnego otwarcia się, od obustronnego zamknięcia się, uprzedzenia (czy wzajemnego ,,odrzucenia”) do rozmowy. Taki też cel przyświeca naszej konferencji, w trakcie której chcielibyśmy przyjrzeć się szeroko rozumianemu zjawisku dialogu w odniesieniu do problematyki religii.

Interesuje nas zarówno relacja religii z dyscyplinami takimi jak: filozofia, historia, socjologia, psychologia, jak i wewnętrzny potencjał dialogiczny występujący (bądź nie) w poszczególnych religiach. We współczesnym zróżnicowanym i wielokulturowym świecie problematyka dialogu międzyreligijnego jest samoistnie konieczna. Dialog jest coraz częściej prowadzony nie tylko na płaszczyźnie czysto doktrynalnej, lecz również naukowej, ideologicznej, a także politycznej.

 

Szeroką perspektywę relacji religii i dialogu zaznaczamy w następujących punktach problemowych:

 

 

·         czynniki w religiach ułatwiające i utrudniające dialog;

·         cele przyświecające dialogowi między religiami - zrozumienie drugiego czy może prozelityzm?;

·         dialog doktrynalny pomiędzy religiami;

·         problem ekskluzywizmu, inkluzywizmu i pluralizmu religijnego; 

·         działania oddolne a instytucjonalne związane z podejmowaniem dialogu między religiami;

·         dialog religii z państwem;

·         dialog między religijnością tradycyjną a ponowoczesną;

·         wolność religijna oraz wolność od religii;

·         dialog religii z nauką, ideologiami, współczesnymi nurtami światopoglądowymi;

·         dialog między religiami a koncepcjami świeckimi (ateizm, agnostycyzm);

·         dialog ekumeniczny w chrześcijaństwie;

·         dialog międzyreligijny w religiach uniwersalnych i pozaeuropejskich;

·         sytuacja mniejszości religijnych;

·         wspólnoty religijne odrzucające dialog;

·         filozofia dialogu a religie;

·         dialog w historii religii;

·         dialog doświadczenia mistycznego między religiami;

·         dialog religijny w perspektywie psychologicznej i kognitywnej;

·         dialog religijny w edukacji;

·         mass media jako przestrzeń dialogu międzyreligijnego; 

·         globalizacja a dialog międzyreligijny;

·         czy media techniczne ułatwiają czy utrudniają dialog międzyreligijny?

·         sztuka jako forma wyrazu wspierająca dialog międzyreligijny

·         język jak narzędzie dialogu między religiami

 

Jesteśmy otwarci na Państwa inne propozycje interesujących tematów.

 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych obszarów humanistycznych i społecznych: religioznawców, kulturoznawców, socjologów, filozofów, teologów, historyków, antropologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk, zainteresowanych problemem dialogu w religiach.


Organizatorzy:

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze działające przy Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


konferencja.pkr@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Religioznawstwo

Słowa kluczowe:

społeczeństwo, nauka, religia, tradycja, dialog, konflikty, nowoczesność

Źródło:  https://www.facebook.com/events/375622362581449/?fref=ts