Konferencje naukowe 2019

 

Modelowanie Preferencji a Ryzyko


-
Ustroń

Szanowni Państwo,

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizuje w Ustroniu w dniach 17-19 marca 2013 roku kolejną, dziewiątą ogólnopolską Konferencję Naukową Modelowanie preferencji a ryzyko. Pierwsza konferencja z tej serii odbyła się w roku 1998. Od roku 1999 kolejne spotkania odbywają się w cyklu dwuletnim.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć matematycznego opisu i modelowania procesów decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka.

Począwszy od roku 2005 Konferencji Modelowanie preferencji a ryzyko towarzyszy międzynarodowe spotkanie naukowe o nazwie International Workshop on Multiple Criteria Decision Making, poświęcone teorii i zastosowaniom wielokryterialnego podejmowania decyzji. Równoczesność obu tych wydarzeń pozwala na swobodny udział uczestników obu tych spotkań w dowolnie wybranych sesjach tematycznych.

Tematyka

Proponowana kwalifikacja tematyczna artykułów konferencyjnych:

  • analiza preferencji,
  • optymalne decyzje,
  • matematyczne modelowanie ryzyka,
  • pomiar i zarządzanie ryzykiem,
  • ryzyko na rynku kapitałowym,
  • ryzyko w ubezpieczeniach,
  • ryzyko w banku komercyjnym,
  • ryzyko w procesie produkcyjnym,
  • zarządzanie ryzykiem projektu,
  • inne zastosowania analizy ryzyka.

Organizatorzy:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katedra Badań Operacyjnych


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

modelowanie procesów decyzyjnych, matematyczne modelowanie ryzyka

Źródło:  http://www.mpar.ae.katowice.pl/mpar_2010/index.php?page=conference