Konferencje naukowe 2019

 

Idea kreatywności


-
Lublin

„Kreatywność” to słowo-klucz dzisiejszego myślenia o przyszłości. Stanowi ono  pomost i drogę porozumienia pomiędzy tradycyjnie pojmowaną humanistyką a  różnorakimi wyzwaniami współczesnego świata. Kreatywność nie może zaistnieć bez stanu, który starożytni filozofowie nazwali „zdziwieniem” czyli „zaciekawieniem” światem. Owo „zdziwienie” to chęć zrozumienia, a następnie kształtowania rzeczywistości. Wyrastające ze zdziwienia kreatywne myślenie było i jest źródłem wiedzy, warunkiem cywilizacyjnego i technologicznego postępu. Z niego rodzi się różnorodność teorii i wielość praktyk, innowacyjność i przedsiębiorczość. To ono stymuluje tempo przemian i ostatecznie stanowi o dzisiejszym i przyszłym kształcie kultury.


Organizatorzy:

Zakład Antropologii Kulturowej, Zakład Historii Myśli Społecznej, Zakład Filozofii Współczesnej Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Informatyka Teoretyczna, Architektura i Urbanistyka

Słowa kluczowe:

twórczość, innowacyjność, przedsiębiorczość, kreatywność, przemysł kreatywny, klasa kreatywna, wyobrażnia, twórcze myślenie, twórcza komunikacja, technologiczny postęp

Źródło:  http://www.zdybel.com/idea/