Konferencje naukowe 2018

 

Konferencja Naukowo-Techniczna: 85 lat Polskiego Prawa Budowlanego


-
Łódź

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej - przy współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa - rozpoczyna organizację cyklicznych Konferencji Naukowo-Technicznych „Prawo w inżynierii lądowej”, które adresowane są do kadry naukowej, uczestników szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

            Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencje te przyczynią się do podniesienia poziomu kultury prawnej kadry technicznej budownictwa oraz staną się stałym forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy konsumentami szeroko rozumianego prawa budowlanego i jego twórcami.

Inaugurującej konferencji - w nawiązaniu do rocznicy wejścia w życie Rozporządzenia Prezydenta RP z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli - nadano tytuł „85 lat pierwszego polskiego Prawa budowlanego”. Odbędzie się ona w Łodzi w dniach 6-7 czerwca 2013 r.

Podczas konferencji przewiduje się wystąpienia pięciu członków - powołanej przez Prezesa Rady Ministrów w październiku 2012r. - Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w tym Przewodniczącego Komisji.

Tematyka konferencji obejmuje:

- wpływ na polskie budownictwo Rozporządzenia Prezydenta RP z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli;

- uwarunkowania prawne procesu inwestycyjno-budowlanego;

- wpływ prawa administracyjnego na projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych;

- prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa budowlanego;

- funkcjonowanie administracji publicznej w obszarze szeroko rozumianego budownictwa.

 


Organizatorzy:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej


Dyscypliny naukowe:

Architektura i Urbanistyka, Budownictwo

Słowa kluczowe:

prawo budowlane

Źródło:  http://www.bais.p.lodz.pl/index.php/konferencja-prawo