Konferencje naukowe 2018

 

Laboratorium wiosny


-
Toruń

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym
sympozjum pt. LABORATORIUM WIOSNY poświęconym badaniom nad
współczesną muzyką, tańcem i ich kontekstem społeczno-
kulturalnym w epoce zapoczątkowanej przez „Święto Wiosny”
Igora Strawińskiego.

Dziedziny: kulturoznawstwo; historia sztuki; muzykologia;
badania nad choreografią i tańcem; filozofia muzyki;
psychologia muzyki; kognitywistyka muzyki; socjologia
muzyki; inne powiązane.

Język wystąpień: polski, angielski.

Goście specjalni: Richard Taruskin (Uniwersytet
Kalifornijski w Berkeley), Pieter C. van den Toorn
(Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara) i in.

I Sekcja tematyczna:
- „Święto Wiosny”
- Igor Strawiński
- Wacław Niżyński

II Sekcja tematyczna:
- kreacja i percepcja współczesnej muzyki/tańca
- społeczny, kulturalny i polityczny kontekst muzyki
ostatniego stulecia
- badania empiryczne nad muzyką/tańcem
- (nowa) filozofia nowej muzyki
- czy muzyka/taniec wyraża cokolwiek?
- inne powiązane

Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Organizatorzy:

Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (lokalny 
współorganizator), Ośrodek Badań Filozoficznych (główny organizator)


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

filozofia muzyki, muzykologia, muzyka współczesna, taniec współczesny, etnomuzykologia, psychologia muzyki

Źródło:  http://avant.edu.pl/sympozjum