Konferencje naukowe 2019

 

Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki


-
Szklarska Poręba

Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki ma charakter corocznego interdyscyplinarnego spotkania środowiska filozofów, matematyków oraz szerokiego kręgu osób zainteresowach logiką i jej zastosowaniami. Począwszy od pierwszej edycji w 1996 roku, spotkania odbywają się w Sudetach, a ich organizatorami są Katedra Logiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

Tradycyjnie, poszczególne edycje konferencji poświęcone są tematom wiodącym. W ostatnich latach dotyczyły one, między innymi, twórczości Alfreda Tarskiego, logik równoważnościowych, związków logiki i teorii komunikacji, algebraizacji logiki, indukcji, paradoksów oraz strukturalnej zupełności. Temat wiądący nie wyczerpuje jednak tematyki spotkania obejmującej również inne zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej logiki i jej zastosowań.

Uprzejmie przypominamy, że w dniach od 6 do 10 maja 2013 odbędzie się po raz osiemnasty konferencja z cyklu Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki. Organizatorami spotkania są, tradycyjnie, Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Matematyki Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki.

Temat przewodni tegorocznej konferencji dotyczyć będzie teorii gier. Z przyjemnością informujemy, że gośćmi tegorocznej konferencji będą:

  • Thomas Ågotnes (University of Bergen),
  • Allen Mann (Birkhäuser, New York),
  • Davide Grossi (University of Liverpool).

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów z zakresu logiki, filozofii logicznej, pragmatyki logicznej i podstaw matematyki. Referaty prosimy zgłaszać wypełniając formularz rejestracyjny i dołączając liczący maksymalnie jedną stronę abstrakt odczytu. Prosimy, aby abstrakt sformułowany był w języku angielskim. Termin zgłaszania referatów upływa 12 kwietnia 2013.

Opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł prosimy wpłacić na konto Uniwersytetu Wrocławskiego:

    BZ WBK S.A. 4 O/Wrocław
    09 1090 2503 0000 0001 1110 6022

z dopiskiem "Konferencja z logiki". Jednocześnie uprzejmie prosimy o podanie w formularzu rejestracyjnym dokładnych danych nabywcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT oraz o dołączenie tam potwierdzenia dokonania przelewu lub o przesłanie tych informacji na adres KaLogiki@uni.wroc.pl.


Organizatorzy:

Instytut Matematyki Uniwersytetu Opoloskiego;
Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego;
Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Matematyka

Słowa kluczowe:

logika

Źródło:  http://www.klmn.uni.wroc.pl/konferencja.html