Konferencje naukowe 2019

 

„MEDIACJA – UNIWERSALNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”


-
Łódź

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk i Zdrowiu oraz Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych zapraszają na  seminarium „MEDIACJA – UNIWERSALNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”

 Seminarium odbędzie się 7 lutego 2014 r. w godzinach 13.00-18.15 w auli Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu przy ul. Piotrkowskiej 278 (wejście od ul. Milionowej).  Głównym celem seminarium jest zwrócenie uwagi ma mediację, jako metodę polubownego rozwiązywania sporów, podkreślenie jego uniwersalności; możliwości zastosowania w różnych miejscach i w przypadku różnych sporów.  Seminarium będzie prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, członków Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych. W załączeniu przesyłamy więcej informacji o prowadzących.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl) wypełnionego i przesłanego na adres: k.goly@medyk.edu.pl lub a.pacocha@medyk.edu.pl do dnia 04 lutego 2014r.

Odpłatność za udział wynosi 25 zł.

Dla studentów na podstawie legitymacji – 10 zł.

Seminarium adresujemy do pedagogów, psychologów, nauczycieli, kuratorów sądowych i społecznych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką mediacji.

 

PROGRAM SEMINARIUM

Mediacja jako metoda polubownego rozwiązywania sporów

 

Godz. 13.00 – 15.00

 Część wykładowa ( dla wszystkich)

 1.       Mediacja jako metoda polubownego rozwiązywania sporów

2.       Zasady mediacji

3.       Rodzaje spraw do mediacji

4.       Specyfika mediacji rodzinnych, gospodarczych, karnych( w tym karnych dla nieletnich), szkolnych

5.       Zalety i korzyści mediacji

 

Godz. 15.00 – 15.30

 Przerwa kawowa, poczęstunek

 Godz. 15.30. – 18. 15

 Część warsztatowa  ( udział według wyboru warsztatu)

 Do wyboru warsztaty:

 

1.                  Skrzynka z narzędziami mediatora, czyli z czego mediator korzysta w swojej pracy

2.                  Wyzwania i zagrożenia w pracy mediatora, czyli o rolach i zadaniach mediatora

3.                  Mediator "w akcji", czyli jak przebiega mediacja i co robi mediator na poszczególnych fazach mediacji

 

Prosimy dokonać wyboru tematu warsztatu i wpisać na formularzu zgłoszeniowym ( pierwszy wybór oraz drugi alternatywny)

Z uwagi na komfort pracy uczestników warsztatów  Ilość osób w grupach jest ograniczona.

W przypadku dużego zainteresowania jednym tematem warsztatów przewidujemy stworzenie dodatkowej grupy( ten sam temat z innym prowadzącym )

 Uczestnicy seminarium otrzymują materiały szkoleniowe oraz CERTYFIKAT UDZIAŁU z informacją o wymiarze godzinowym spotkania oraz punktacją ECVET. Dla osób zainteresowanych certyfikat może być wydany również w języku angielskim.

 

ZAPRASZAMY!

 

 


Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Bizneu i Nauk o Zdrowiu w ŁodziStowarzyszenie Mediatorów Cywilnych


k.goly@medyk.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

mediacja, rozwiązywanie konfliktów, mediator, negocjacje

Źródło:  http://www.medyk.edu.pl