Konferencje naukowe 2019

 

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej


-
Lublin

28.05. 2014 środa

15.00 - 19.00Rejestracja uczestników – RECEPCJA Targi Lublin16.00 - 18.00Sala na antresoli

SESJA ZESPOŁU DS. MEDYCYNY NUKLEARNEJ KOMITETU FIZYKI MEDYCZNEJ,
RADIOBIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PAN
Nowa wiedza w medycynie nuklearnej 
Prowadzenie: Anna Teresińska, Leszek Królicki

 • Ostatnie lata: PET w onkologii (20 min)
  (prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb, Centrum Onkologii – Instytut, Gliwice)
 • Ostatnie lata: Alfa emitery w terapii radioizotopowej (20 min) 
  (prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Ostatnie lata w kardiologii nuklearnej (20 min)
  (dr hab. n. med. Anna Teresińska, Instytut Kardiologii w Warszawie)
 • Najnowsze rozwiązania techniczne (20 min) 
  (prof. dr hab. n. med. Janusz Braziewicz, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce)

Sala B116. 00 - 16.30 Biograph mMR: Innovative MR/PET Clinical and Research Platform 
( dr Minne van der Haak)

Warsztaty radiologiczne dla lekarzy medycyny nuklearnej
Prowadzenie: Elżbieta Czekajska-Chehab, Radosław Pietura

Tomografia komputerowa jama brzuszna (Monika Tomaszewska)
Tomografia komputerowa serca (Elżbieta Czekajska-Chehab)
Tomografia komputerowa mózgowia (Luiza Grzycka-Kowalczyk)
Tomografia komputerowa płuc (Sebastian Uhlig)
Podstawy rezonansu magnetycznego (Radosław Pietura)

19.00 – 23.00 Ceremonia otwarcia zjazdu Sala A

Wykład inauguracyjny Prezes PTMN Leszek Królicki

20.30 Występ Budki Suflera

21.30 – 23.00 Bankiet w budynku Targów Lublin

 

29.05. 2014 czwartek

8.30 – 10. 30Sala na antresoli

PET w onkologii
Prowadzenie: Jolanta Kunikowska, Leszek Królicki

 • Sona Balogova FDG PET/CT in oncology (30 min)
 • Einat Even Sapir-Weizer PET tracers for assessment of bone metastases(30 min) 
 • Arthuro Chiti Oncological PET/CT beyond FDG(30 min)
 • Leszek Królicki Kryteria PERCIST vs RECIST (30 min) 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 - 13.00

WYSTĄPIENIA USTNE

Sala na antresoli

Medycyna nuklearna oczami klinicystów
Prowadzenie: Elżbieta Starosławska, Izabella Kozłowicz-Gudzińska, Bogdan Małkowski

 • Elżbieta Starosławska Oczekiwania onkologa w odniesieniu do medycyny nuklearnej (20 min)
 • Beata Kos-Kudła Miejsce badań receptorowych w algorytmie postepowania z GEP-NEN (20 min) 
 • Maciej Pech Oczekiwania radiologa interwencyjnego przy współpracy z nuklearna medycyna (20 min)
 • Wojciech Polkowski Współpraca chirurga onkologicznego z MN w leczeniu guzów litych(20 min) 
 • Wojciech Zegarski PET-CT w raku żołądka i rak jelita grubego – oczekiwania chirurga (20 min) 
 • Zbigniew Nowecki Postępy w biopsji węzła wartowniczego(20 min) 

Sala B2

Terapia Radioizotopowa
Prowadzenie: Jarosław Ćwikła, Anna Sowa-Staszczak

 • J. Kunikowska, D. Pawlak, B. Kos-Kudła, T. Bednarczuk, R. Mikołajczak, L. Królicki Czy potrzebujemy badania PET/CT z 18-FDG do kwalifikacji pacjentów do terapii znakowanymi analogami somatostatyny (PRRT)? (10 min)
 • B. Michalik, D. Handkiewicz-Junak, K. Hasse - Lazar, B. Jarząb Skuteczność leczenia analogami somatostatyny znakowanymi 90Y/177Lu w czynnych hormonalnie pNETs(10 min) 
 • M. Matysiak-Grześ, R. Czepczyński, J. Fischbach, M. Gryczyńska, M. Ruchała Leczenie znakowanymi analogami somatostatyny u chorych z niejodochwytnymi przerzutami raka zróżnicowanego tarczycy(10 min) 
 • A. Syguła, D. Handkiewicz-Junak, K. Hasse-Lazar, B. Jurecka-Lubieniecka, A. Ledwon, A. Kotecka, B. Jarzab Leczenie konsolidacyjne długodziałającymi analogami somatostatyny po leczeniu izotopowym nowotworów neuroendokrynnych (10 min) 
 • M. L. Nowicki, A. Sankowski, D. Pawlak, R. Mikołajczak, Sergey Shcherbinin, J. Grimes, A. Celler, A. Bator, J. B. Ćwikła Wstępne badanie klinicznego użycia radioembolizacji za pomocą 188Re-Human Serum Albumin (HSA) mikrosfer u chorych na progresywną, nieresekcyjną postać pierwotnych lub wtórnych nowotworów złośliwych wątroby (10 min) 
 • S. Shcherbinin, A. Bator, J. Grimes, A. Celler, M. L. Nowicki, A. J. Sankowski, J. B. Cwikla 3D spersonalizowana dozymetria po zabiegach radioembolizacji z użyciem 188Re Human Serum Albumin mikrosfer (HSA) w leczeniu chorych na zaawansowane nowotwory pierwotne i przerzutowe wątroby, oparte na ilościowych badaniach poterapeutycznych SPECT (10 min) 
 • Bączyk M., Milecki P., Czepczyński R., Oleksa R., Czarnywojtek A., Ruchała M. Bisfosfoniany zwiększają efekt przeciwbólowy izotopu samaru 153 w terapii osteolityczno-osteoblastycznych przerzutów nowotworowych raka prostaty do kości (10 min) 
 • Bączyk M., Milecki P., Gut P., Wyszomirska A., Ruchała M. Ocena stanu emocjonalnego pacjentów z bolesnymi przerzutami nowotworowymi do kości w trakcie terapii radioizotopem samaru 153 (10 min) 
 • K. Łuka, M. Sulima-Gillow Radiosynowektomia izotopowa w leczeniu łuszczycowego wysiękowego zapalenia stawów kolanowych (10 min) 

Sala B1

Varia
Prowadzenie: Zbigniew Maziarz, Grzegorz Romanowicz, Rafał Czepczyński

 • A. Mazurek, E. Dziuk, Z. Stembrowicz-Nowakowska, S. Piszczek, A. Giżewska, M. Dziuk Algorytmy diagnostyczne z zastosowaniem hybrydowych gammakamer SPECT/CT w rozpoznawaniu zatorowości płucnej (10 min)
 • A. Mazurek, E. Dziuk, Z. Stembrowicz-Nowakowska, S. Piszczek, A. Giżewska, M. Dziuk Scyntygrafia płuc skojarzona z tomografią komputerową wykonywana za pomocą hybrydowych gammakamer SPECT/CT w rozpoznawaniu zatorowości płucnej (10 min) 
 • K. Kovačević-Kuśmierek, J. Kozak, M. Bieńkiewic, P. Cichocki J. Kuśmierek, A. Płachcińska Skuteczność scyntygraficznych metod prognozowania wydolności oddechowej u pacjentów kwalifikowanych do resekcji miąższu płucnego (10 min) 
 • P. Cichocki, M. Surma, W. Woźnicki, M. Bieńkiewicz, A. Płachcińska, J. Kuśmierek. Wyznaczenie wartości normatywnych oraz oznaczenie powtarzalności średnich czasów transportu 99mTc-etylenodicysteiny (EC) przez całą nerkę (MTT) i miąższ nerki (PTT) (10 min) 
 • J. Niewiadomska, M. Benke, A. Garszel, E. Bruszewska, T. Goryń, M. Dedecjus Wartość diagnostyczna limfoscyntygrafii w ocenie węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry - doniesienie wstępne(10 min) 
 • P. Szumowski, K. Porębska, K. Gałecki, K. Urban Zastosowanie lifmoscyntygrafii SPECT-CT w diagnostyce węzła wartownika (10 min) 
 • A. Nocuń Porównanie czterech metod oceny perfuzyjnego badania mózgu wykonanego techniką SPECT(10 min) 
 • A. Nocuń, A. Mosiewicz, R. Kaczmarczyk, B. Chrapko Wczesna poprawa perfuzji mózgu po implantacji zastawki komorowo- otrzewnowej u pacjentów z wodogłowiem normotensyjnym w badaniu 99mTc-HMPAO SPECT (10 min) 

SESJA PLAKATOWA

11.00 – 13.00

PET
Prowadzenie: Andrea d’Amico, Andrzej Kołodziejczyk

 • A. d'Amico, I. Gorczewska, S. Owczarek, K. Gorczewski, R. Tarnawski Objętości metaboliczne nowotworów szyjki macicy obliczone w obrazach FDG-PET różnymi algorytmami: podobna dokładność diagnostyczna, różne wartości bezwzględne
 • J. Siewińska, M. Mikanik-Klemens, M. Boba, M. Wieczorek Rzadki przypadek nowotworu lito-pseudobrodawkowatego trzustki u 13-letniego chłopca - FDG PET/CT w korelacji z obrazem MR i CT
 • J. Siewińska, M. Mikanik-Klemens, M. Wieczorek , A. d’Amico Użyteczność badania 18F-FDG PET/CT w neuroblastoma - opis przypadku
 • A. Sowa-Staszczak, M. Buziak-Bereza, M. Kołodziej, M. Trofimiuk-Muldner, A. Grochowska, M. Tomaszuk, W. Lenda-Tracz, A. Hubalewska-Dydejczyk Diagnostyka chorych z rozsiewem raka jajnika przy wykorzystaniu 18F-FDG
 • A. Sowa-Staszczak, M. Buziak-Bereza, M. Kołodziej, M. Trofimiuk-Muldner, A. Grochowska, M. Tomaszuk, W. Lenda-Tracz, A. Hubalewska-Dydejczyk Nacieczenie obwodowego układu nerwowego w przebiegu MCL wykryte w badaniu PET/CT z 18F-FDG – opis przypadku
 • M. Kołodziej, M. Buziak-Bereza, A. Sowa-Staszczak, M. Trofimiuk-Muldner, K. Pityński, A. Hubalewska-Dydejczyk Rozsiew raka płaskonabłonkowego szyjki macicy do śledzony – opis przypadku
 • A. Stangierski, K. Woliński, R. Czepczyński, M. Ruchała Zwiększony metabolizm glukozy w tarczycy w rutynowych badaniach PET-CT
 • M. Tarnawska-Pierścińska, Ł. Hołody, J. Braziewicz Wartość badania PET/CT z 18F-FDG u chorych leczonych z powodu zróżnicowanego raka tarczycy ze wzrostem tyreoglobuliny przy ujemnej scyntygrafii jodowej całego ciała

13. 00 – 14.00 Lunch sala A

14.00 – 16.00

WYSTĄPIENIA USTNE

Sala na antresoli

Sesja pediatryczna
Prowadzenie: Jacek Kuśmierek, Bożena Birkenfeld

 • Krzysztof Toth Scyntygrafia dynamiczna nerek u dzieci z podaniem Furosemidu w czasie T 0'(30 min)
 • Krzysztof Toth Warsztaty – Badania izotopowe nerek u dzieci(60 min) 
 • Anna Kamińska Diagnostyka scyntygraficzna wczesnych i późnych powikłań po przeszczepie wątroby u dzieci (30 min) 
 • Bogdan Małkowski PET/CT u dzieci (30 min) 

Sala B2

PET
Prowadzenie: Witold Cholewiński, Daria Handkiewicz-Junak

 • B. Małkowski, E. Chmielowska, M. Studziński, T. Pietrzak, M. Mariański, M. Olejniczak, K. Wcisło Krokosz, Ł. Bałszewski, M. Wędrowski Wczesna ocena skuteczności terapii neoadiuvantowej za pomocą FLT PET/CT w raku piersi – wyniki wstępne (10 min)
 • B. Małkowski, A. Jurczyszyn, R. Łopatto, A. Kachniarz, A. Skotnicki Możliwość diagnostyki szpiczaka mnogiego za pomocą FET PET/CT – wyniki wstępne(10 min)
 • B. Małkowski, M. Wróbel, B. Małkowski, T. Pietrzak, Ł. Bałszewski, Ł. Pokrywka, B. Misterek, J. Siekiera Porównanie wartości badania scyntygraficznego układu kostnego z oceną układu kostnego w badaniach PET/CT wykonanych za pomocą 11C Octanu w grupie pacjentów z rakiem prostaty(10 min)
 • Ł. Hołody, J. Jaskulski, M. Tarnawska-Pierścińska, J. Kopczyński, J. Braziewicz Wartość badania PET/CT z 18F-FCH w przedoperacyjnej ocenie zaawansowania raka gruczołu krokowego w wybranej grupie chorych(10 min)
 • M. Tarnawska-Pierścińska, Ł. Hołody, J. Braziewicz Wartość badania PET/CT z 18F-FCH u chorych ze wznową biochemiczną po radioterapii i/lub prostatektomii bez hormonoterapii (10 min)
 • J. Kunikowska, R. Matyskiel, S. Totounchi, L. Grabowska, Ł. Koperski, M. T. Plazińska, L. Królicki Przydatność badania PET/CT z 18FDG do różnicowania zmian w nadnerczach(10 min)
 • A. Fijołek-Warszewska, G. Łapińska, M. Bryszewska, M. Dedecjus Dokładność badania F18-FDG PET/CT w ocenie charakteru guzków płuc (10 min)
 • M.Bryszewska, G.Łapińska, A.Fijołek-Warszewska, P.Ochman, A.Sackiewicz-Słaby, E.Bakuła-Zalewska, M.Dedecjus Wartość badania PET–CT w ocenie odpowiedzi na chemioterapię drobnokomórkowych mięsaków kości (mięsaków z rodziny Ewinga i mięsaków kościopochodnych) w korelacji z oceną histopatologiczną(10 min)
 • A. Fijołek-Warszewska, G. Łapińska, M. Bryszewska, M.Dedecjus Analiza fałszywych wyników badania F18-FDG PET/CT u pacjentów z podejrzeniem wznowy raka jelita grubego(10 min)
 • M. Fularz, P. Adamiak, R. Czepczyński, G. Jarząbek-Bielecka, W. Kędzia, M. Spaczyński, M. Ruchała Diagnostyka wznowy raka jajnika przy pomocy PET/CT z użyciem 18F-FDG w zależności od stężenia markera CA-125(10 min)

Sala B1

Fizyka w medycynie nuklearnej
Prowadzenie: Anna Teresińska, Anna Płachcińska, Janusz Braziewicz

 • Anna Celler Ilościowe pomiary SPECT i PET (30 min)
 • Christian Brückner xSPECT: A new Imaging Modality in MI (20 min)
 • M. Bieńkiewicz, T. Koneck, W. Woźnicki, M. Sosnowski, A. Płachcińska, J. Kuśmierek Przydatność klirensowych obrazów parametrycznych do oceny regionalnej dysfunkcji miąższu nerkowego, na przykładzie nerek po zabiegu litotrypsji (10 min)
 • A. Wyszomirska, A. Gramek, S. Cichocka, A. Dobek, R. Czepczyński, J. Sowiński, M. Ruchała Standardowa wartość wychwytu (SUV) w różnych metodach rekonstrukcji obrazu PET (10 min)
 • M. Tomaszuk, A. Sowa-Staszczak, W. Lenda-Tracz, B. Głowa, A. Hubalewska-Dydejczyk Optymalizacja protokołu badania PET/CT pod kątem redukcji dawki skutecznej otrzymywanej przez pacjentów w trakcie części CT – badanie fantomowe (10 min)
 • P. Zorga, D. Bobrowska-Snarska, H. Piwowarska-Bilska, M. H. Listewnik, B. Birkenfeld, M. Szałkowska Zagrożenie radiacyjne związane z radiosynowiortezą kolan u dzieci – doniesienie wstępne (10 min)
 • A. Budzyńska, J. Braziewicz, M. Dziuk Ocena skuteczności zastosowania osłony przed promieniowaniem jonizującym (0,5 mm Pb) w pracy z pacjentami poddawanymi wybranym procedurom z zakresu diagnostyki i terapii izotopowej (10 min)
 • A. Kluza, G. Bujnarowski Ocena całościowego działania gamma-kamery przy użyciu fantomu typu Jaszczak (10 min)
 • B. Stefaniak Możliwość ewolucji kontroli jakości pracy urządzeń w medycynie nuklearnej (10 min)

SESJA PLAKATOWA

14.00 – 16.00

Endokrynologia
Prowadzenie: Franciszek Rogowski, Maciej Bączyk,

 • D. Jędrzejuk, J. Jakubowska, J. Szymczak, A. Podsiadły, M. Kałużny, K. Pukajło, M. Bolanowski Rzadka przyczyna zwiększonej łamliwości kości
 • I. Raciborska, W. Tryniszewski, M. Górska-Chrząstek, M. Gadzicki, Z. Maziarz Wpływ stężenia estrogenów i cytokin prozapalnych na gęstość mineralną kości i metabolizm kostny u kobiet w wieku okołomenopauzalnym
 • K. Giejda, G. Kamiński Ocena charakteru przypadkowo rozpoznanych ogniskowych zaburzeń wychwytu 99mTc-MIBI w tarczycy w trakcie scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego
 • A. Baranovski, Yu. Demidchik Common differentiated thyroid carcinoma in childhood and adolescence and the role of radioiodine in its treatment– results of a retrospective analysis
 • M. H. Listewnik, K. Ziółkowska, K. Jasiakiewicz, H. Piwowarska-Bilska, D. Woronowska, E. Bartkowiak, B. Elbl, M. Sawrymowicz, P. Zorga, R. Almakiewicz, C. Łyś, B. Birkenfeld Czy podwyższony poziom przeciwciał przeciwtarczycowych (anty-TPO) ma wpływ na wynik leczenia radiojodem? Analiza na podstawie rocznej obserwacji pacjentów z nie-immunologiczną nadczynnością tarczycy (NIH)
 • K. Zakościelna, E. Obel, M. Lenart-Lipińska, B. Matyjaszek-Matuszek, G. Rudzki, B. Chrapko, J. Tarach ACTH-niezależny zespół Cushinga wywołany ektopowym wydzielaniem kortyzolu przez guz jądra – opis przypadku
 • A. Pyzik , B. Matyjaszek-Matuszek, A. Zwolak, B. Chrapko, M. Matuszek , M. Sawicki, J. Tarach Pierwotna nadczynność przytarczyc w przebiegu raka przytarczyc - trudności diagnostyczne i terapeutyczne na podstawie opisu przypadku
 • M. N. Mojsak, S. Abdelrazek, F. Rogowski, P. Szumowski, J. Kostecki, A. Kociura-Sawicka, J. Myśliwiec Wpływ rhTSH na efektywność radiojodoterapii w wolu guzkowym nietoksycznym

Terapia Radioizotopowa 
Prowadzenie: Maria Teresa Płazińska/ Piotr Garnuszek

 • K. Łuka, G. Wróblewski, P. Cieśla Wieloletni efekt terapeutyczny radiosynowektomii izotopowej na podstawie przypadku pierwszej pacjentki leczonej tą metodą w województwie pomorskim (czerwiec 2004)
 • M. M. Chojnowski, M. Kobylecka, M. Płazińska, K. Fronczewska-Wieniawska, L. Królicki PET/CT po radiosynowektomii itrem-90 – ocena aktywności pozastawowej. Badanie wstępne
 • T. Budlewski, D. Szydlarska, N. Szaluś Trudności diagnostyczno-terapeutyczne u chorego z guzem masywu szczękowo-sitowego – opis przypadku

Radiofarmacja

 • W. Tkacz, D. Pawlak, A. Kopatys, J. Kunikowska, L. Królicki Badania wydajności znakowania 68Ga- DOTA-TATE
 • P. Garnuszek, M. Maurin, U. Karczmarczyk, E. Laszuk, R. Mikołajczak Możliwości badawcze zmodernizowanego Laboratorium Badań Przedklinicznych w Ośrodku Radioizotopów POLATOM NCBJ

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

Sala na antresoliZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE PTMN

 • 16.30 I termin
 • 17.00 II termin

20. 30 Spotkanie Towarzyskie

 

30.05. 2014 piątek

8.30 - 11.00Sala na antresoli

Układ sercowo-naczyniowy
Prowadzenie: Magdalena Kostkiewicz, Małgorzata Kobylecka

 • Eyal Michani The next generation of PET MPI agents (20 min)
 • John Buscombe Using PET to investigate cardiovascular inflammation (20 min) 
 • Reimier Slart PET and SPECT in assessment of autonomic heart function (20 min)
 • Mirosław Dziuk PET/CT w kardiologii perspektywy rozwoju (20 min) 

Sala na antresoli

10.00 - 11.00 Mini kurs na temat diagnostyki zatorowości płucnej
Prowadzenie: Eugeniusz Dziuk
Marica Bajc: Radionuclide diagnostic of Pulmonary Embolism - the current requirements

11. 00 – 11. 30. Przerwa kawowa

11.30- 13.00

WYSTĄPIENIA USTNE

Sala na antresoli

Radioizotopowa terapia celowana 
Prowadzenie: Alicja Hubalewska-Dydejczyk , Barbara Jarząb, Maciej Pech

 • Jolanta Kunikowska PRRT (20 min)
 • Leszek Królicki Alternatywne metody leczenie guzów mózgu (20 min)
 • Grzegorz Kamiński Radioembolizacja guzów wątroby (20 min)
 • Jarosław Ćwikła/ Mirosław Nowicki Radioembolizacja metodyka i badania kliniczne potwierdzające skuteczność tego typu leczenia (30 min)

Sala B2

Kardiologia
Prowadzenie: Mirosław Dziuk, Beata Chrapko

 • M. Kobylecka, M. Bąk, M.M. Chojnowski, K.Fronczewska-Wieniawska, M.T Płazińska, T. Mazurek, A. Słowikowska, J.Mączewska, L.Królicki Ocena żywotności mięśnia sercowego w badaniu FDG-PET/CT: czy jakość obrazu jest związana z poziomem glukozy we krwi? Analiza zmian poziomu glukozy w u chorych normoglikemicznych w protokole dożylnego obciążenia glukozą (10 min)
 • M. Kobylecka, M.M. Chojnowski, K.Fronczewska-Wieniawska, M.T Płazińska, T.Mazurek, A. Słowikowska, J.Mączewska, L.Królicki Analiza półilościowa badania kardiologicznego FDG - PET/CT z zastosowaniem protokołu dożylnego obciążenia glukozą. Określenie wartości indeksu SUVmax mięsień sercowy/ tło, w odniesieniu do jakości obrazu (10 min)
 • M.Kobylecka, K.Fronczewska-Wieniawska, M.Chojnowski, M.T Płazińska, T.Mazurek, A. Słowikowska, J.Mączewska, L.Królicki Porównanie wartości aktywności puli krwi lewej komory serca i aorty w badaniu FDG PET/CT wykonanym u pacjentów po dożylnym obciążenia glukozą. Ocena wpływu wysokiej aktywności pochodzącej z otaczającego miokardium na wyliczoną wartość SUVmax lewej komory mięśnia serca . Porównanie z wartością SUVmax w obrębie aorty zstępującej (10 min)
 • K. Filipczak, J. Kuśmierek, A. Płachcińska Porównanie wyników skróconego badania perfuzji mięśnia sercowego opracowanego protokołem „Myovation Evolution” z badaniem pełnym (10 min)
 • A.Budzyńska, S.Piszczek, M.Dziuk Obrazowanie perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów otyłych na skanerze kardiologicznym z detektorami półprzewodnikowymi CZT (10 min)
 • J. Siennicki, K. Kovacevic-Kuśmierek, M. Włodarczyk, M. Bieńkiewicz, K. Chiżyński, J. D. Kasprzak, J. Z. Peruga, J. Kuśmierek, A. Płachcińska Wpływ korekty pochłaniania na skuteczność diagnostyczną scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego (10 min)
 • S. Piszczek, S. Osiecki, A. Mazurek, A. Budzyńska, M. Dziuk. Czy dodatkowe akwizycje w położeniu na brzuchu w ocenie zaburzeń perfuzji ściany dolnej mięśnia sercowego za pomocą skanera CZT zmieniają postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne? (10 min)
 • B. Chrapko, A. Grzebalska, A. Nocuń, A. Książek, A. Drop Ocena wpływu zastosowanej metody leczenia nerkozastępczego na aktywność układu adrenergicznego u pacjentów dializowanych otrzewnowo i hemodializowanych (10 min)
 • B. Chrapko, M. Pachowicz, A. Nocuń, A. Głowniak, M. Wójcik. Ocena układu adrenergicznego serca w zaburzeniach rytmu serca oraz w schyłkowej niewydolności nerek (10 min)

Sala B1

Sesja Radiofarmaceutyczna
Prowadzenie: Renata Mikołajczak, Elżbieta Mikiciuk-Olasik

 • Eyal Mischani Labeled Tyrosine kinase inhibitors for PET imaging of EGFR in Cancer (30 min)
 • U. Karczmarczyk, W. Wojdowska, M. Maurin, E. Laszuk, A. Sawicka, P. Garnuszek, R. Mikołajczak Badania in vivo 90Y/177Lu-DOTA-Rytuksymab z wykorzystaniem układu do obrazowania optycznego(10 min)
 • A. Sawicka, W. Wojdowska, U. Karczmarczyk, M. Maurin, E. Byszewska -Szpocińska P. Garnuszek, R. Mikołajczak Immunoreaktywność przeciwciała anti-CD20 chelatowanego DOTA do znakowania 90Y i 177Lu (10 min)
 • M. Maurin, D. Pawlak, P. Garnuszek, A. Jaroń, N. Matzler-Nolte, R. Stoll, R. Mikołajczak Fizyko-chemiczna oraz radiochemiczna charakterystyka kompleksów analogu DOTA-Gastryny (CP04) z radiometalami (10 min)
 • I. Cieszykowska, R. Mikołajczak, T.Janiak, D.Pawlak, W.Wojdowska, M.Żółtowska, T.Barcikowski, M.Mielcarski, J.L.Parus Alternatywne metody produkcji technetu-99m (10 min)
 • Z. Tymiński, T. Dziel, K. Sobczyk, A. Walęcka-Mazur, Przemysław Kozanecki Badania czystości radionuklidowej w procesie syntezy radiofarmaceutyków 18F (10 min)
 • J. Pijarowska, A. Jaroń, A. Kachniarz, K. Kasprzak, A. Kowalska, B. Małkowski, S. Demphel, F. Dollé, R. Mikołajczak Synteza nowych pochodnych nortropanu jako potencjalnych prekursorów do otrzymywania radioznacznika [18F]FECNT (10 min)
 • K. Bielecka, A. Walęcka-Mazur, K. Sobczyk, J. Braziewicz Pomiar aktywności długożyciowych izotopów promieniotwórczych w procesie produkcji radiofarmaceutyków znakowanych 18F (10 min)

SESJA PLAKATOWA

11.00 – 13.00

Fizyka w medycynie nulearnej
Prowadzenie: Anna Wyszomirska, Adam Bajera

 • H. Piwowarska-Bilska, J. Iwanowski, M. Nowak, M. H. Listewnik, P. Zorga, A. Walecka, B. Birkenfeld Wyznaczanie ograniczników dawek w dozymetrii indywidualnej
 • A. Wyszomirska, M. Jaśkiewicz, M. Ruchała Wpływ grubości kryształu scyntylacyjnego na parametry uzyskiwanych obrazów scyntygraficznych
 • A. Wyszomirska, K. Suska, R. Kopeć, J. Sowiński, M. Budzanowski, M. Ruchała Udział napromienienia zewnętrznego w dawce pochłoniętej u pacjentów poddawanych terapii izotopowej w warunkach stacjonarnyc
 • M. Wrzesień, K. Napolska Ocena narażenia personelu podczas diagnostyki techniką PET-TK
 • J. Olszewski, M. Wrzesień Specyfika zagrożenia pracowników zakładów medycyny nuklearnej na promieniowanie jonizujące
 • T. Dziel, A. Listkowska, Z. Tymiński Porównanie pomiarów aktywności 89Sr i 90Y w zakładach medycyny nuklearnej w Polsce
 • A. Bajera Fizyczne i Techniczno-programowe aspekty hybrydowej diagnostyki PET/CT z użyciem emiterów promieniowania beta minus na przykładzie Y90
 • A. Czerwiec, A. Teresińska Ogólnoszpitalny system informatyczny i jego zastosowanie w pracowni medycyny nuklearnej – ocena z punktu widzenia użytkownika
 • B. Aniołek, J. Braziewicz , A. Szczodry Techniczne aspekty w ochronie radiologicznej personelu i pacjentów w Medycynie Nuklearnej oraz w ochronie personelu w Zakładzie Produkcji Radiofarmaceutyków

13. 00 – 14.00 Lunch

WYSTĄPIENIA USTNE

14.00 – 17.30Sala na antresoli

Nuclear Medicine Review – „The best paper”
Prowadzenie: Jolanta Kunikowska, Grzegorz Kamiński, Mirosław Dziuk

  • A. Mazurek i wsp. Algorytmy diagnostyczne z zastosowaniem hybrydowych gammakamer SPECT/CT w rozpoznaniu zatorowości płucnej (10 min)
  • J. Kunikowska i wsp. Przydatnośc badania PET/CT z 18 FDG do różnicowania zmian w nadnerczach(10 min)
  • B. Chrapko i wsp. Ocena układu adrenergicznego serca w zaburzeniach rytmu serca oraz w schyłkowej niewydolności nerek (10 min)
  • M. Maurin i wsp. Fizyko-chemiczna oraz radiochemiczna charakterystyka kompleksów analogu DOTA-Gastryny (CP04) z radiometalami (10 min)
  • A. Syguła i wsp. Leczenie konsolidacyjne długodziałającymi analogami somatostatyny po leczeniu izotopowym nowotworów neuroendokrynnych (10 min)
  • A. Hubalewska-Dydejczyk i wsp. Scyntygrafia analogiem GLP-1 znakowanym 99mTc oraz 111In – 3 lata doświadczeń (10 min)

 

  Wręczenie nagród I, II, III miejsce w konkursie o najlepszą publikację polskich autorów w Nuclear Medicine Review w latach 2011 - 2013

Sala B2

Endokrynologia
Prowadzenie: Marek Ruchała, Jerzy Sowiński

 • Alicja Hubalewska–Dydejczyk Nowe perspektywy postępowania w raku tarczycy (30 min)
 • A. Hubalewska-Dydejczyk, A. Sowa-Staszczak, D. Pach, M. Tomaszuk, A. Stefańska, M. Buziak-Bereza, A. Jabrocka-Hybel, A. Gilis-Januszewska, M. Małecki, T. Bednarczuk, G. Kamiński, A. Kowalska, M. Trofimiuk-Muldner, R. Mikołajczak, B. Janota Scyntygrafia analogiem GLP-1 znakowanym 99mTc oraz 111In – 3 lata doświadczeń (10 min)
 • J. Kunikowska, R. Matyskiel, A. Zemczak, J. Strzelczyk, D. Pawlak, M. Płazińska, B. Kos-Kudła, L. Królicki Przypadkowo wykryte zmiany w tarczycy w badaniu PET/CT z 68Ga-DOTATATE u pacjentów diagnozowanych z powodu nowotworu neuroendokrynnego (10 min)
 • J. B. Ćwikła, A. Lewczuk, E. Wachuła, D. Pawlak, B. Janota, R. Mikołajczak Wartość kliniczna badania scyntygrafii receptorów somatostatyny w technice całego ciała (WB) SPECT99mTc HYNICTOC (Tektrotyd), w diagnostyce chorych na dobrze zróżnicowane (10 min)
 • G. Łapińska, M. Bryszewska, Ł. Abraszek, A. Fijołek-Warszewska, M. Dedecjus 68Ga-DOTA-TATE PET/CT w ocenie stopnia zaawansowania choroby u pacjentów z guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego po leczeniu operacyjnym (10 min)
 • K. Woliński, R.Czepczyński, A. Stangierski, A. Wyszomirska, M. Bączyk, M. Ruchała Odległe wyniki leczenia zróżnicowanego raka tarczycy przy użyciu radiojodu w dawce frakcjonowanej (10 min)
 • D. Handkiewicz-Junak, J. Roskosz,T. Gawlik, T. Olczyk, E. Gubala, A. Kropinska, K. Hasse-Lazar, B. Jarzab Uzupełniające leczenie jodem promieniotwórczym w warunkach stymulacji rh-TSH w zróżnicowanym raku tarczycy u dzieci i młodzieży (10 min)
 • S. Abdelrazek, P. Szumowski, M. Mojsak, J. Myśliwiec Wpływ radiojodoterapii na skuteczność leczenia pacjentów z subkliniczną nadczynnością tarczycy w oparciu o analizę retrospektywną (10 min)
 • P. Szumowski, A. Kociura Sawicka, S. Abdelrazek, M. Mojsak, J. Kostecki, J. Myśliwiec Radiojodoterapia w chorobie Gravesa: czynniki wpływające na skuteczność leczenia (10 min)
 • A. Czarnywojtek, K. Woliński, R. Czepczyński, M. T. Płazińska, J. Kunikowska, M. Kobylecka, I. Miechowicz, L. Królicki, M. Ruchała Wyniki prewencyjnej terapii radiojodem u pacjentów w eutyreozie z poamiodaronową nadczynnością tarczycy w wywiadzie oraz utrwalonym migotaniem przedsionków(10 min)
 • K. Łuka, P. Dembowski, G. Wróblewski, C. Warężak, W. Cytawa, W. J. Kruszewski Scyntygrafia techniką spect-ct w diagnostyce gruczolaków przytarczyc i pierwsze doświadczenia z zastosowaniem sondy śródoperacyjnej w ich chirurgicznym leczeniu (10 min)
 • M. Pachowicz, B. Chrapko Protokół SPECT+SPECT+CT w diagnostyce nadczynności przytarczyc (10 min)

Sala B1

Nowe perspektywy

 • Jean-Marie Lathuilliere, Nicolas Durand-Schaefer, Jerzy Masiakowski, Jakub Siennicki. Obniżenie dawki i pewność diagnostyczna w hybrydowym obrazowaniu molekularnym. (30 min)
 • Urszula Karczmarczyk Nowości w ofercie Ośrodka Radioizotopów POLATOM (30 min)
 • Zbynek Novy The application of microPET/SPECT/CT in biomedical research: new field of experience(30 min)
 • Katarzyna Szczygłów, Katarzyna Doner, Agnieszka Jaworska-Sobczak Prawo atomowe a Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna w Medycynie (30 min)
 • 5. Katerina Taborska, Martin Bojar Dopamine Transporter Imaging Using 123I-FP-CIT SPECT: 10 years of experience with DaTSCAN in the Czech Republic (30 min)

SESJA PLAKATOWA

14.00 – 16.30

Kardiologia/Varia
Prowadzenie: Diana Jędrzejuk, Anna Budzyńska

 • R. Chrzanowski, M. Dziuk Zastosowanie dedykowanej gamma kamery kardiologicznej w badaniach scyntygrafii mięśnia sercowego
 • W. Cytawa, G. Romanowicz, M. Gruchała, K. Dorniak, R. Gałąska, J. Teodorczyk, B. Brockhuis, P. Lass Jakie badanie obrazowe pozwala najdokładniej zmierzyć frakcję wyrzutową lewej komory serca u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową nieniedokrwienną: rezonans magnetyczny serca, echokardiografia czy scyntygrafia bramkowana zbioru krwi?
 • M. Pachowicz, J. Drozd, M. Bełz, B. Chrapko Obustronne przetoki wieńcowo-płucne wykryte w koronarografii i ich wpływ na krążenie wieńcowe oceniony za pomocą badania perfuzyjnego serca SPECT bramkowanego EKG - opis dwóch przypadków
 • A. Mierzejewska, A. Teresińska Testy obciążeniowe z dipirydamolem w badaniu perfuzji mięśnia sercowego - rola pielęgniarki

Varia

 • Ł. Kowalski, M. Dziuk, A. Giżewska – Krasowska, Z. Stembrowicz -Nowakowska Scyntygraficzna progresja zmian przerzutowych w rozsianym raku nerki a nasilenie bólu – obserwacja wieloletnia
 • M. Cacko, I. Skiba-Choińska, I. Charzyńska, L. Królicki Przydatność SPECT/CT w diagnostyce procesu zapalnego u chorych po implantacji protezy stawowej – doniesienie wstępne
 • M. Pachowicz Marcin, A. Drelich-Zbroja, S. Skwarcz, B. Chrapko Pozakostna postać chondrosarcoma w mięśniu zasłaniaczu wewnętrznym - obraz w trójfazowej scyntygrafii kości, SPECT/CT oraz rezonansie magnetycznym

Sala na ant resoli17.30

Podsumowanie Zjazdu Rafał Czepczyński
Wręczenie honorowego członkostwa Leszek Królicki
Zakończenie Zjazdu Leszek Królicki /Beata Chrapko


Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Firma PHIN Consulting Sp. z o.o.


Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Zabiegowa

Słowa kluczowe:

medycyna nuklearna, ptmn

Źródło:  http://www.14zjazdptmn.pl/