Konferencje naukowe 2019

 

Teatr jako miejsce spotkania: polsko-niemiecki transfer kulturowy


-
Warszawa

Szanowni Państwo,

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Teatr jako miejsce spotkania: polsko-niemiecki transfer kulturowy”, która odbędzie się w dniach 7-8 marca 2015 r. w Warszawie w ramach projektu 
„Inter. Intra. Trans”.

Zapraszamy Państwa do namysłu, w jaki sposób niemieckojęzyczne sztuki teatralne zyskują swoją własną przestrzeń w polskiej świadomości i odwrotnie: jak polskie sztuki i inscenizacje odbierane są przez widzów niemieckojęzycznych, w jaki sposób przebiega transfer polsko-niemiecki w teatrze – dlaczego niektórym wybitnym twórcom nie udało się pokonać bariery międzykulturowej (casus Petera Handkego), skąd bierze się nieporównywalny z innymi krajami spoza niemieckiego kręgu kulturowego sukces konkretnych autorów/autorek (np. Thomasa Bernharda czy Elfriede Jelinek).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem w języku polskim lub niemieckim (do 2.000 znaków ze spacjami) do 7 stycznia 2014 r. na adres: iit@interintratrans.com. Wszystkie szczegóły związane z uczestnictwem w konferencji i recenzowanej naukowo publikacji pokonferencyjnej znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Z wyrazami szacunku

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Robert Małecki

dr hab. Krzysztof Tkaczyk

dr Michał Jamiołkowski

dr Nina Oborska


Organizatorzy:

Instytut Germanistyki UW


iit@interintratrans.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

Kultura, teatr, transfer

Źródło:  http://www.interintratrans.com