Konferencje naukowe 2019

 

Filmowe oblicza sportu


-
Łódź

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Łódzkiego, 
Koło Naukowe Krytyków Filmowych UŁ oraz Koło Dziennikarstwa Sportowego UŁ

mają zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Sesję Naukową:

Filmowe oblicza sportu

Celem sesji jest próba znalezienia wspólnej płaszczyzny między filmem i sportem.

Przykładowe zagadnienia tematyczne, które chcielibyśmy poruszyć podczas sesji:

-  sport jako medialne i filmowe widowisko

-  rejestracja faktów czy inspiracja – rola wydarzeń sportowych na ekranie

-  sposoby prezentacji dyscyplin sportowych w filmie

-  sylwetki sportowców w kinie, filmowe biografie

-  sportowiec jako współczesny bohater

-  adaptacja emocji sportowych w filmie

-  środki filmowe w służbie sportu – estetyka transmisji telewizyjnych z wydarzeń sportowych

-  reportaże i dokumenty sportowe

Sesja naukowa odbędzie się 24 lutego 2015 roku
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 171/173). 

Abstrakty (max. 200 słów) wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym prosimy przesyłać do 4 lutego 2015 roku na adres e-mailowy obliczasportu@gmail.com

Do 11 lutego poinformujemy Państwa o przyjęciu zgłoszeń.
Organizatorzy planują również wydanie recenzowanej monografii (tom pokonferencyjny). Prosimy o nadsyłanie artykułów do 31 marca (instrukcje edytorskie zostaną wysłane do uczestników po konferencji).

Udział w sesji jest bezpłatny. 


Organizatorzy:

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁKoło Naukowe Krytyków FilmowychKoło Dziennikarstwa Sportowego


obliczasportu@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

internet, film, kino, sport, nowe media

Źródło:  http://www.kolosportu.pl