Konferencje naukowe 2019

 

Debata naukowo-biznesowa "PRACA A SPOŁECZEŃSTWO"


-
Kraków

Tematem przewodnim dyskusji będą m.in. następujące zagadnienia: Znaczenie pracy dla jednostki ludzkiej, rodziny i dla społeczeństwa, Godność człowieka i dostrzeganie sensu pracy, Problem bezrobocia i jego społeczne konsekwencje, Edukacja dla pracy, człowieka i dla społeczeństwa, Przedsiębiorstwa społeczne, Praca w społeczeństwie informacyjnym. Celem osiągnięcia wysokiego poziomu merytorycznego spotkania niezwykle istotnym jest aby w charakterze gości - ekspertów wzięli udział przedstawiciele zarówno świata nauki, biznesu oraz organizacji społecznych.


Organizatorzy:

Państwowa Inspekcja Pracy OIP w KrakowieWyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki


wojciech.dylag@krakow.pip.gov.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie, Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

gospodarka, społeczeństwo.

Źródło:  http://www.krakow.oip.pl