Konferencje naukowe 2019

 

RENOWACJA BUDYNKÓW I MODERNIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH


-
Zielona Góra

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, projektantów, wykonawców robót, producentów materiałów budowlanych oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Artykuły zostaną opublikowane  czasopiśmie Civil and Environmental Engineering Reports 


Organizatorzy:

dr inż. Beata Nowogońska Uniwersytet Zielonogórski Instytut Budownictwa „Renowacje” ul. prof. Z. Szafrana 1 65-516 Zielona Góra tel.    (068) 3282290;  (068) 3282416 fax    (068) 3284777 e-mail :  Renowacje@ib.uz.zgora.pl


Renowacje@ib.uz.zgora.pl

Dyscypliny naukowe:

Architektura i Urbanistyka, Budownictwo

Słowa kluczowe:

modernizacja obszarów zabudowanych, rewitalizacja zasobów budowlanych, problemy remontowe budynków i budowli, adaptacja obiektów na cele użytkowe, renowacja budynków zabytkowych, oszczędność energii w budynkach, problemy finansowania rewitalizacji, zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze w zakresie remontów i renowacji

Źródło:  http://www.renowacje.uz.zgora.pl