Konferencje naukowe 2019

 

Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki


-
Warszawa

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu oraz studenci zrzeszeni w kołach naukowych funkcjonujących w ramach tych Uczelni mają zaszczyt zaprosić na IV Konferencję Kół Naukowych„Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki”, która odbędzie się 17 marca 2015 r., o godzinie 9.30, w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (ul. Jagiellońska 82F, Warszawa).

Ta inicjatywa naukowa stanowi kolejną już, konferencję adresowaną do przedstawicieli środowisk akademickich - przede wszystkim studentów i doktorantów, ale także pracowników naukowych i praktyków. Celem konferencji jest prezentacja aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania nauk społecznych oraz logistyki, a także wymiana poglądów i opinii - na płaszczyźnie naukowej, w tym zakresie.

Konferencja obejmuje zagadnienia mieszczące się w ramach następujących paneli:

PANEL PIERWSZY: BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA

Treści prezentowane w ramach tego panelu obejmują aktualne zagadnienia z dziedziny nauk penalnych, nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Analiza obejmie kwestie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, stwarzając przyczynek do dyskusji na temat m.in.: systemu organizacyjno-prawnego zwalczania przestępczości zorganizowanej, skuteczności działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym.

PANEL DRUGI: EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE

Panel zdominują zagadnienia dotyczące współczesnych problemów gospodarczych, analizowanych przez pryzmat ekonomii, finansów oraz zarządzania. Paneliści mają możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, a tym samym podjęcia dyskusji w istotnych sprawach.

PANEL TRZECI: TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA

W ramach tej części konferencji analizie poddane zostaną zagadnienia prawno-organizacyjne odnoszące się do kwestii związanych z transportem, spedycją i logistyką. Dotyczyć one będą w szczególności: infrastruktury logistycznej i zarządzania łańcuchem dostaw, planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów, funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu, a także unormowań prawnych obowiązujących w transporcie i spedycji.

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy przesyłać do dnia 1 marca, a biernego do 8 marca 2015 r., na adres e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!


Organizatorzy:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu


konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Prawo i Administracja, Transport

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, polityka, transport, zarządzanie, prawo, finanse, ekonomia, SPEDYCJA I LOGISTYKA

Źródło:  http://www.chodkowska.edu.pl/%E2%80%9Ewsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-nauk-spo%C5%82ecznych-i-logistyki%E2%80%9D-zaproszenie