Konferencje naukowe 2019

 

I Kongres Antropologiczny


-
Warszawa

Szanowni Państwo, Polski Instytut Antropologii wraz z instytucjami współpracującymi, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w I Kongresie Antropologicznym, który odbędzie się w Warszawie w dniach 23, 24, 25 października 2013 roku.

Celem Kongresu jest podjęcie dyskusji na temat metodologicznych i teoretycznych wyzwań współczesnej antropologii oraz stworzenie ogólnopolskiej platformy dialogu, umożliwiającej zacieśnienie współpracy pomiędzy rozmaitymi środowiskami antropologicznymi. Dlatego też, pragniemy zaprosić do udziału w Kongresie badaczy i badaczki, pracowników instytucji naukowych oraz muzeów, redaktorów czasopism, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, osoby realizujące projekty i działania wykorzystujące metody etnograficzne oraz zaangażowane w procesy zmiany i animacji kultury.

Liczymy na to, że w dyskusje toczące się w toku sesji plenarnych i panelowych oraz wydarzeń towarzyszących, zaangażują się nie tylko antropolodzy i antropolożki, ale również przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, zainteresowani rozwojem refleksji antropologicznej i specyfiką podejmowanych współcześnie badań etnograficznych. Dołożyliśmy starań, aby formuła organizowanego przez PIA Kongresu wyznaczała przestrzeń dla takiego spotkania.

Liczne dyskusje panelowe, skupiające reprezentantów różnorodnych subdyscyplin antropologii, tj. antropologii religii, mediów, medycyny, rozwoju, mobilności czy polityki, stanowić będą przestrzeń wymiany doświadczeń badawczych oraz wiedzy na temat współczesnego świata oraz zachodzących w nim zmian. Z kolei debaty plenarne pozwolą na podjęcie dyskusji na temat kondycji antropologii, jej przyszłości i możliwych kierunków rozwoju, pozycji, jaką zajmuje nie tylko wśród innych nauk humanistycznych, ale również w przestrzeni publicznej i w szerszym społeczeństwie.

Szanowni Państwo, pragniemy więc nie tylko zaprosić, ale i gorąco zachęcić do wspólnej realizacji tak wyraźnie postawionych celów Kongresu, ponieważ podzielamy pogląd, że intelektualny potencjał antropologii, wart  jest podjęcia dyskusji, które okażą się niezwykle cenne, zarówno dla wskazania właściwych dyspcyplinie spsobów myślenia o człowieku i świecie, jak i wyróżnienia strategii  angażowania się antropologów w badaną przez nich rzeczywistość. Wszystko po to, żeby przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie o tożsamość i miejsce współczesnej antropologii.

Będzie nam niezwykle miło gościć wszystkich Państwa, którzy pragną na bieżąco śledzić i aktywnie włączyć się w toczące się w naszym kraju debaty, angażujące zarówno ugruntowane autorytety antropologiczne, jak i młodych badaczy czy pasjonatów tej dziedziny.

Równocześnie pragniemy poinformować, że pozostajemy otwarci na propozycje włączenia się do współpracy organizacyjnej.


Organizatorzy:

Polski Instytut Antropologii w Warszawie
Współpraca:
Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia, Media i Komunikowanie, Politologia, Socjologia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

seksualność, język, etyka, antropologia, media, ciało, muzeum, tożsamość, religia, etnografia, etnologia, płeć, badania, dyskurs, dziedzictwo, performatyka, Teren, Antropologia zaangażowana i krytyczna, Antropologia wizualna, Antropologia rzeczy, Antropologia widowisk, Pozyskiwanie wiedzy, Wiedza milcząca, Etnoanimacja, Mobliność, Migracje, Antropologia rozwoju, Antropologia polityczna, Antropologia medyczna, Postkolonializm, Postsocjalizm, Antropologia kulturowa, Antropologia społeczna

Źródło:  http://www.kongresantropologiczny.pl