Konferencje naukowe 2019

 

Historia w fotografii, fotografia w historii


-
Kraków

Konferencja „Historia w fotografii, fotografia w historii” ma charakter otwarty. Osoby zainteresowane zaświadczeniami o udziale w roli słuchacza prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie na konferencjafotografia@gmail.com  

Projekt „Historia w fotografii, fotografia w historii”, realizowany przez Sekcję Turystyki Historycznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Joachima Lelewela, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie ma skutkować organizacją studencko- doktoranckiej konferencji naukowej, warsztatów i wystawy fotograficznej. Celem jest podzielenie się doświadczeniami na temat, szeroko pojętych relacji jakie zachodzą między historią, a fotografią. W związku z tym pragniemy poruszyć tematykę techniki i sztuki fotograficznej na przestrzeni dziejów, oraz roli fotografii w badaniach historycznych. Liczymy na to, że zagadnienia planowanej przez nas konferencji będą się również skupiać na wykorzystaniu zdjęć zarówno historycznych, jak i współczesnych w nauczaniu, i popularyzacji historii. Dzięki tak określonej tematyce mamy nadzieję znaleźć jak najszerszy oddźwięk dla naszego projektu i jak najmocniej wpisać się w dyskusję o wizualnych środkach przekazu.

Dzięki warsztatom chcemy rozszerzyć praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem historycznej fotografii. Natomiast wystawa fotograficzna, której tematyką będzie historyczna architektura i inne materialne ślady dziedzictwa kulturowego ma popularyzować tą tematykę, jak i sam projekt.

Sugerowana tematyka konferencji:

Fotografia w historii:

 • Sztuka fotograficzna/ historyczne techniki fotograficzne
 • Fotografowie i fotoreporterzy, oraz ich rola w historii
 • Rozwiązania techniczne w historii fotografii
 • Historia zakładów produkujących sprzęt fotograficzny
 • Historyczne wykorzystania fotografii (w prasie, wojsku, propagandzie itd.) 

Historia w fotografii:

 • Fotografia w odtwarzaniu historii
 • Krytyka źródeł fotograficznych
 • Historia jednej fotografii
 • Fotografia w nauczaniu historii
 • Rola fotografii w popularyzacji historii
 • Inwentaryzacja i udostępnianie fotografii

Jednym z efektów projektu ma być publikacja numeru specjalnego Magazynu Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP- Wehikuł Czasu, który będzie obejmował referaty przedstawiane przez prelegentów. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru referatów, które zostaną opublikowane.


Organizatorzy:

Sekcja Turystyki Historycznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Joachima Lelewela, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie


konferencjafotografia@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

fotografia

Źródło:  http://uatacz.up.krakow.pl/~wwwhistorycy/?page_id=310