Konferencje naukowe 2019

 

Studencko-doktorancka konferencja naukowa: Regionalizm w gospodarce, polityce i kulturze


-
Kielce

Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści” przy Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów i doktorantów na drugą z cyklu konferencję Regionalizm w gospodarce, polityce i kulturze, która odbędzie się 11 stycznia 2016 roku w budynku Instytutu Historii przy ulicy Żeromskiego 5 w Kielcach.

Termin „regionalizm” pojawia się pierwszy raz w 1874 roku we Francji. Definiuje go Leon de Berluc-Perussis, ale terminologia ta upowszechnia się dopiero około 1892 roku. Początkowo pojęcie to odnosi się do postaw związanych z ruchami społeczno-kulturowymi, dążącymi do zachowania swoistych elementów kultury regionu i innych charakterystycznych przymiotów danego terenu. Pełny rozwój regionalizmu następuje u schyłku wieku XIX. Zaczynają wówczas funkcjonować silne gospodarczo i politycznie grupy, myślące schematami lokalnymi oraz regionalnymi.
Celem konferencji jest próba ukazania różnych płaszczyzn interpretacyjnych oraz możliwości badawczych w odniesieniu do historii regionalnej, która zapomniana czeka na swoje ponowne odkrycie.
Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów. Czas wygłaszania referatów nie może przekroczyć 20 minut! Zastrzegamy sobie prawo wyboru nadesłanych prac. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy sknregionalisciujk@gmail.com do 15 grudnia 2015 roku. O przyjętych referatach powiadomimy Państwo mailowo do 20 grudnia 2015 roku. W zgłoszeniu prosimy o podanie informacji, czy będzie potrzebny sprzęt multimedialny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu i obiadu. Wszelkie informacje pod numerami telefonu 794357525 (Klaudia Łodejska) oraz 663708566 (Artur Jankowski).
Organizatorzy konferencji nie przewidują opłaty konferencyjnej. Nie jest planowana żadna publikacja pokonferencyjna.

W formularzu zgłoszeniowym prosimy zawrzeć takie informacje jak: 

STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA
REGIONALIZM W GOSPODARCE, POLITYCE I KULTURZE
Kielce, 11 stycznia 2016 roku

Imię i nazwisko
Reprezentowana uczelnia
Rok studiów
Adres do korespondencji tradycyjnej
Adres do korespondencji elektronicznej
Potrzebny sprzęt
Temat referatu
Abstrakt (do 500 znaków)

Organizatorzy konferencji
SKN „Regionaliści”
Wiceprzewodnicząca
Klaudia Łodejska
Sekretarz
Artur Jankowski


Organizatorzy:

Instytut Historii UJK w Kielcach, Studenckie Koło Naukowe "Regionaliści" 


sknregionalisciujk@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

Kultura, gospodarka, polityka, regionalizm

Źródło:  https://www.facebook.com/events/607679679370674/