Konferencje naukowe 2019

 

II Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2013


-
Wrocław

II Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych powstała z myślą o zintegrowaniu wrocławskiego środowiska aktywnych naukowo studentów. Jest okazją do zaprezentowania uzyskanych wyników badań, wymiany doświadczeń i podzielenia się swoimi zainteresowaniami naukowymi. Puzzel 2013 ma na celu przybliżenie uczestnikom potencjalnych pól wspólnej działalności naukowej i zachęcenie do współpracy badawczej. Jest miejscem, gdzie swoje zdolności zaprezentują przyszli pracownicy przemysłu, techniki, nowych technologii i instytutów badawczych.

W ramach Konferencji uczestnicy przedstawią swoje badania i zainteresowania w wygłaszanych referatach i zaprezentowanych plakatach. Odbędą się także wykłady, poprowadzone przez naukowców z wrocławskich uczelni. Będzie również możliwość spotkania się z przedstawicielami firm zainteresowanych rozwojem nauki i nowych technologii.


Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Mikroskopii i Mikrofotografii Silesia Optic z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących EtaKsi z Politechniki Wrocławskiej,


Dyscypliny naukowe:

Astronomia, Biologia, Fizyka, Matematyka, Informatyka Teoretyczna, Geografia i Oceanologia, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Architektura i Urbanistyka, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Górnictwo i geologia inż., Inżynieria chemiczna, Technologie Informacyjne (IT), Telekomunikacja

Słowa kluczowe:

architektura, fizyka, medycyna, inżynieria środowiska, astronomia, informatyka, matematyka, budownictwo, geologia, geografia

Źródło:  http://www.puzzel2013.pl