Konferencje naukowe 2019

 

Alfabetyzm wizualny. Teoria i praktyka


-
Obrzycko

Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Instytut Socjologii UAM oraz Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej Alfabetyzm wizualny. Teoria i praktyka, która odbędzie się 19 i 20 stycznia 2012 w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku.

 

Proponujemy, aby referaty dotyczyły następujących zagadnień:

 •     Co to jest alfabetyzm wizualny? Spory wokół pojęcia.
 •     Teoria i praktyka alfabetyzmu wizualnego
 •     Obrazy i/ jako język (?)
 •     Alfabetyzm wizualny a nowe media
 •     Alfabetyzm wizualny w społeczeństwie zmediatyzowanym
 •     Kompetencje wizualne- sposoby definiowania i rozumienia pojęcia
 •     Alfabetyzm wizualny w praktykach edukacyjnych
 •     Kompetencje wizualne wobec reklamy
 •     Alfabetyzm wizualny a kreacja artystyczna
 •     Alfabetyzm wizualny, a społeczny status sztuki
 •     Ekonomiczne i polityczne aspekty alfabetyzmu wizualnego
 •     Alfabetyzm wizualny jako kompetencja w odbiorze sztuki
 •     Kompetencje wizualne w społeczeństwach wielokulturowych.
 •     Kompetencje wizualne w życiu codziennym
 •     Społeczne zróżnicowania kompetencji wizualnych a nierówności społeczne
 •     Alfabetyzm wizualny a demokracja

 


Organizatorzy:

Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Instytut Socjologii UAM oraz Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

analfabetyzm wizualny