Konferencje naukowe 2019

 

Organizacja i funkcjonowanie dawnych społeczeństw w świetle źródeł archeologicznych


-
Toruń


Organizatorzy:

Koło Naukowe Studentów Archeologii UMK


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia


Źródło:  https://www.facebook.com/KNSAUmk/timeline/story?ut=32&wstart=1330588800&wend=1333263599&hash=418929218178967&pagefilter=3&ustart=1