Konferencje naukowe 2019

 

I Krajowa Konferencja Naukowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - biopolityka"


-
Łódź

Konferencja, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, etyki, filozofii, promocji zdrowia, medycyny, psychologii i biopolityki.
Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników socjologicznych badań empirycznych w praktyce życia społecznego.

Proponowane tematy sesji naukowych:

 1. Zdrowie i choroba w kontekście społecznym, kulturowym, politycznym i religijnym.
 2. Jakość życia chorych przewlekle w perspektywie teoretycznej i praktycznej.
 3. Holistyczne podejście do zdrowia i choroby a kształtowanie prozdrowotnego stylu życia.
 4. Socjologiczne rozważania nad promocją zdrowia i dla promocji zdrowia. 
 5. Promocja zdrowia w działaniu. Projekty na rzecz osób zdrowych oraz pacjentów. 
 6. Postęp medycyny i wynikające z niego konsekwencje.
 7. Etyka / etos we współczesnej medycynie.
 8. Biopolityka i gender.
 9. Ciało, populacja, publiczność – różnorodność konfiguracji w perspektywie biopolityki.
 10. Biopolityka – dominujące dyskursy.

Proponowane tematy sesji studenckich (KONKURS PRAC):

 1. Socjologia dla promocji zdrowia – prezentacja badań naukowych na rzecz zdrowia, kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz poprawy jakości życia pacjentów.
 2. Promocja zdrowia w działaniu - prezentacja projektów promujących zdrowie.
 3. Biopolityka w wymiarze podejmowanych dyskursów.
 4. Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne, etyczne, polityczne i religijne interpretacje.

Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego:
dr Alicja Łaska-Formejster
Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki;

tel. kontakt.: 693 666 055

dr Małgorzata Synowiec-Piłat
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

tel. kontakt.: 602 762 393

Kontakt mailowy: konf.promocjizdrowia@gmail.com


Organizatorzy:

Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź

Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Mikulicza-Radeckiego 7, 50-345 Wrocław

SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, UM Wrocław
ul. Mikulicza-Radeckiego 7, 50-345 Wrocław


Dyscypliny naukowe:

Socjologia

Słowa kluczowe:

promocja zdrowia, zdrowie, biopolityka, choroby

Źródło:  http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia.htm