Konferencje naukowe 2019

 

Karol Dickens – Refleksje


-
Olsztyn

Szanowni Paostwo,
7 lutego 2012 roku minęła 200. rocznica urodzin Karola Dickensa. Aby przedłużyd jej
obchody, pragniemy zorganizowad spotkanie miłośników i badaczy jego twórczości. W
związku z tym informujemy, że w dniach 11-13 kwietnia (czwartek-sobota), 2013 roku na
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie odbędzie się
międzynarodowa konferencja „Karol Dickens - Refleksje”.
Zależy nam, aby spotkanie to zaowocowało wielością perspektyw badawczych i dlatego
proponujemy, aby wystąpienia dotyczyły następujących tematów:
 Dickens w twórczości innych pisarzy
 Nowe interpretacje utworów Dickensa
 Przekłady utworów Dickensa
 Język Dickensa
 Adaptacje filmowe i telewizyjne utworów Dickensa
 Komiksy – jako adaptacje utworów Dickensa lub jako utwory do nich nawiązujące
Zapraszamy autorów, których referaty rzucą nowe światło zarówno na Dickensa, jak i na jego
twórczośd w ramach prezentowanych przez nich dyscyplin naukowych: literaturoznawstwo,
przekładoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, adaptacje audiowizualne. Powyższy
zakres tematyczny to jedynie sugestie. Zapraszamy także autorów referatów o innej,
nowatorskiej tematyce dotyczącej badao nad Dickensem.


Organizatorzy:

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Katedra Filologii Angielskiej

10-725 Olsztyn,
ul. Kurta Obitza 1,
tel./fax. 89 535 20 12,
tel. 89 524 63 27
e-mail: filang.human@uwm.edu.pl
reflectionsonofdickens@gmail.com


Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

Karol Dickens, język Dickensa, Dickens w komiksie, Dickens w Filmie, Dickens w literaturze, interpretacje Dickensa